เฝ้าระวัง6จว.ลุ่มโขงเสี่ยงขาดแคลนน้ำใช้

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 00:00:38 น.

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในภาคอีสานลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 6 จังหวัดคือ เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนครและบึงกาฬว่า การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผน น้ำเพื่อการเกษตรไม่เสี่ยงขาดแคลน พอใช้ถึงสิ้นฤดูแล้งแน่นอน แต่ที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษคือ น้ำอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปา เสี่ยงขาดแคลนน้ำบางจุด เช่น อ.เมืองเลย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ต.บ้านแวง จ.อุดรธานี ซึ่งกรมบูรณาการหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องป้องกันแก้ปัญหาล่วงหน้าแล้ว โดยอ.เมืองเลย ปีนี้ เสี่ยงน้ำไม่พอ กรมจึงระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมา จากพระราชดำริ อ.ภูหลวง ลงมาตามลำน้ำเลย วันละประมาณ 150,000 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) และสูบเก็บในสระของการประปาจังหวัดเลย ซึ่งขณะนี้อ่างฯห้วยน้ำหมานมีน้ำใช้การ 9.2 ล้านลบ.ม. เพียงพอผลิตน้ำประปาได้ตามปกติตลอดฤดูแล้งนี้

ส่วนเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งจะใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลิตน้ำประปาเดือนละ 200,000ลบ.ม. เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 500,000 ลบ.ม.เสี่ยงขาดแคลนน้ำ จึงสูบน้ำทอดจากสระ ภูพานทองมาเติม 100,000 ลบ.ม. ทำให้มีน้ำผลิตน้ำประปาได้จนถึงสิ้นสุดฤดูแล้งเดือนพฤษภาคม 2562 แน่นอน

สำหรับพื้นที่ที่ติดแม่น้ำโขง เช่น อ.ท่าบ่อ อ.โพธิ์ตาก และ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย มีน้ำใช้ไม่ขาด และส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์อีก 54,000 ไร่ รวมทั้งพื้นที่แก้มลิงหนองหมัด อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี จะมีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งเช่นกัน ขณะนี้กรมฯทำงานกับส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ รถแบคโฮ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังภัยแล้ง ทั้งในและนอกเขตชลประทานไปจนเข้าฤดูฝน หากราษฎรขัดด้านการใช้น้ำติดต่อหน่วยงานของกรมชลประทานในพื้นได้ หรือ ที่ ศูนย์ดำรงธรรม หรือ 1460 สายด่วนชลประทาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง