ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

ข่าวทั่วไป 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานโครงการ "สร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จ.ปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน" ร่วมกับ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข เพื่อสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จ.ปราจีนบุรี ให้บรรลุเป้าหมายตาม MOU การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และร่วมเป็น สักขีพยานพิธีลงนาม MOU ส่งเสริมงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.ปราจีนบุรี 29 หน่วยงาน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ