ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 00:00:30 น.

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานโครงการ "สร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จ.ปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน" ร่วมกับ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข เพื่อสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จ.ปราจีนบุรี ให้บรรลุเป้าหมายตาม MOU การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และร่วมเป็น สักขีพยานพิธีลงนาม MOU ส่งเสริมงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.ปราจีนบุรี 29 หน่วยงาน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง