คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: FTAดันส่งออกรถยนต์-ชิ้นส่วนโต

ข่าวเศรษฐกิจ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลสินค้าส่งออกของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า (อาเซียน จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู ชิลี และฮ่องกง) พบว่า ยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นสินค้าสำคัญของไทยที่ได้ประโยชน์อย่างมากจาก FTA โดยส่งผลให้ออสเตรเลียเป็นตลาดส่งออกรถยนต์อันดับหนึ่ง ของไทย รวมทั้งอาเซียนและนิวซีแลนด์ ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2561 การส่งออกรถยนต์ของไทยไปออสเตรเลียมีมูลค่าสูงถึง 5,845.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (55% ของการส่งออกไทยไปออสเตรเลีย) เพิ่มขึ้นจากปี 2548 (FTA ไทย-ออสเตรเลีย มีผลใช้บังคับ) ถึง 399%

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ