คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: อำนาจเจริญติวพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง

ข่าวทั่วไป 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายไกวัล เดือนจำรูญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อำนาจเจริญ ร่วมกับเรือนจำ จ.อำนาจเจริญ ได้มีข้อตกลง ณ กรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2559 ระหว่าง 8 หน่วยงาน โดยได้เล็งเห็นว่า การทำผิดซ้ำซากของผู้ต้องขัง เกิดจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ปัญหาการปรับตัวกลับคืนสู่สังคม ขาดการยอมรับ และถูกกีดกันปฏิเสธการหางานทำจากผู้ประกอบการ ประกอบกับ ครอบครัวมีฐานะยากจน เจ็บป่วยทั้งกายและจิต ขาด ผู้ให้การปรึกษา แนะนำ ติดตาม ช่วยเหลือ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิ์และสวัสดิการที่พึงได้รับให้กับผู้ต้องขังคนพิการและผู้ต้องขังใกล้ครบกำหนดโทษ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ต้องขังที่มีความพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใกล้ครบกำหนดพ้นโทษ ปี 2562 ได้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการ ภายหลังการพ้นโทษและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างปกติสุข

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ