คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ชาวจอมบึงร่วมจิตอาสาทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 00:00:37 น.

ประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ชาว อ.จอมบึง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในโครงการ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนา ทำความสะอาด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวภายใน โรงพยาบาล โดยมี นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง เป็นประธานในพิธีนำผู้เข้า ร่วมพิธี ประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง