สื่อต่างชาติรายงานข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวทั่วไป 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สื่อต่างชาติทั้งเอพี เอเอฟพี รอยเตอร์ และบีบีซีนิวส์ รายงานข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 โดยตามหมายกำหนดการในวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล พิธีประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก พิธีถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ถือเป็นพระราชพิธีสำคัญสูงสุดตามโบราณราชประเพณี มีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพิธีทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ โดยในช่วงครึ่งวันเช้า ภายในเวลาพระฤกษ์ 10.09-12.00 น. มี 3 พระราชพิธีสำคัญ คือ การสรงมุรธาภิเษก (การรดน้ำที่พระเศียร) ทรงรับน้ำอภิเษก และการทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่ถวายแด่พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สร้างขึ้นในสมัยรัชกาล ที่ 1 ทำด้วยทองลงยาประดับเพชร น้ำหนัก 7.3 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จสิ้นการประกอบพระราชพิธีสรงมุรธาภิเษก จะถือได้ว่าทรงเปลี่ยนพระราชสถานะเป็นพระมหากษัตริย์ โดยสมบูรณ์ ทรงพระนาม พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" ("I shall continue, preserve and expand, and reign in righteousness for the benefits of the people forever,")

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา เป็น สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขณะที่ในช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ถือเป็นการ "ว่าราชการครั้งแรก" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปทรงนมัสการพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระสังฆราชถวายศีล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศีลแล้วมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก จากนั้นเสด็จไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดร และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชบุพการี ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ด้านสหภาพยุโรป-สถานทูตสหรัฐ อเมริกาประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความถวาย พระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสถานทูตสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ค U.S.Embassy Bangkok ใจความว่า "เจ้าหน้าที่ ชาวอเมริกันและชาวไทยของหน่วยงานสหรัฐ อเมริกาในประเทศไทย ร่วมกับประชาชนชาวไทย ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล พระกรุณาแสดงความยินดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันและชาวไทยของหน่วยงานสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์ และสถิตเสถียรจำรูญจรัสในสิริราชสมบัติ"

ขณะที่เฟซบุ๊คสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยระบุว่า "เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย" ส่วนเฟซบุ๊ค สถานทูตอังกฤษ UK in Thailand เผยแพร่ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียน คิงสมีด แคว้นซัสเซกส์ สหราชอาณาจักร พร้อมข้อความ "เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

ทั้งนี้ มีรายงานว่า หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พ.ค. สิ้นสุดลง พบว่า ในทวิตเตอร์นั้นเทรนด์ประเทศไทย มีคำว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ