'สิงห์คอมเพล็กซ์'ให้โอกาส

ข่าวกีฬา 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นิสิตมศว โชว์ผลงานศิลป์นิพนธ์

สิงห์ คอมเพล็กซ์ โดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมจัดงานนิทรรศการแสดง ผลงานศิลปนิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันที่ 10-22 พ.ค.นี้ ที่สิงห์ คอมเพล็กซ์โครงการลักชัวรี มิกซ์ ยูส บริเวณหัวมุมถนนอโศก-เพชรบุรี เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับคอมมูนิตี้ โดยรอบ โดยการสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถ ให้เติบโตไปเป็นบุคลากรคุณภาพในอนาคต พร้อมตอกย้ำการพัฒนาตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน มุ่งสร้างสังคมเมืองและชุมชนที่แข็งแรง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า สิงห์ คอมเพล็กซ์ ถูกสร้างขึ้นมาด้วยมาตรฐาน LEED gold ซึ่งเป็นมาตรฐาน สิ่งแวดล้อมระดับสากล พร้อมมอบพื้นที่สีเขียว และมีบริการฟรี Super WIFI ความเร็วสูงถึง 1GB/Sec เพื่อรองรับการทำงานของกลุ่มคน Gen Y และ Z พร้อมตอบโจทย์ความเป็นเมืองในอนาคตให้กับชุมชนโดยรอบ สิงห์ คอมเพล็กซ์ ในฐานะ เพื่อนบ้านคนใหม่ของชุมชนอโศก เพชรบุรี ต้องการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับสังคมและชุมชน

สิงห์ เอสเตท รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมสนับสนุนนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลักดันเยาวชนให้รู้คิดนอกกรอบมีแนวทางของตัวเอง และที่สำคัญสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ผลงานที่นำมาแสดงในวันนี้สะท้อนให้ถึงความสำเร็จขั้นต้นของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะพัฒนาและเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต เรายินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสิงห์ เอสเตท คือ การสร้างเมือง ที่มีคุณภาพ ผ่านการออกแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และสร้างชุมชนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต

ผศ.ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบสื่อสารคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนการแสดงออกทางความคิดของนิสิต และต้องการให้นิสิตใช้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นมาพัฒนาและต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและตัวเองเพราะเยาวชนในวันนี้ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคตทางมหาวิทยาลัยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สิงห์ คอมเพล็กซ์ ได้แบ่งปัน พื้นให้กับนิสิตได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และเราหวังว่าจะมีการจัดนิทรรศการในรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชุมชนของเราให้น่าอยู่และเป็นประโยชน์กับคนเจเนอเรชั่นใหม่

นางสาวอิสรีย์ ยุ้นพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า รูปแบบการศึกษาในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ก่อนครูจะเป็นศูนย์กลางของการสอนแต่ปัจจุบันนิสิตเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตด้วยกันเองโดยอาจารย์เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมและให้ความรู้กับพวกเรา พร้อมให้คำปรึกษาเมื่อพบปัญหา สำหรับผลงานที่นำมาแสดงในนิทรรศการที่สิงห์ คอมเพล็กซ์ มาจากทั้งสิ้น 3 ภาควิชา ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Visual Design-Product Design)สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร (Communication Design) และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม (Visual Arts-Cultural Arts) สำหรับวิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ปีนี้เรามาในคอนเซ็ปต์ House No.15 โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ประโยชน์ภายในบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ พักผ่อนและศูนย์รวมของครอบครัวในการใช้ชีวิตร่วมกัน ดังนั้น การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านก็มีความสำคัญและส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุขมากขึ้น

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม ได้นำงานมาแสดงภายใต้คอนเซ็ปต์ Anthropocene (แอนโทรโปซีน) หรือ "เกิดใหม่ หมุนเวียน เงียบหาย" ซึ่งจะเล่าเกี่ยวกับ การกระทำของตัวบุคคล สังคม ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผ่านเรื่องราวใกล้ตัว เช่น ความเชื่อ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ด้านสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานในชื่อ Commuseum ซึ่งหมายถึงพิพิธภัณฑ์ของสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร ที่รวบรวมผลงานอันมีค่าซึ่งคุณค่าของผลงานที่ถูกรังสรรค์เกิดจากกระบวนการคิดอย่างถี่ถ้วน ความตั้งใจและคาดหวังว่าผลงานจะเป็นที่จดจำเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับผู้ชมงาน

สำหรับงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาการ ออกแบบสื่อสารและสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้น ที่บริเวณ "Amphitheatre" ซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนที่เปิดให้ผู้มาใช้บริการสามารถทำงาน และพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ตั้งอยู่บนชั้น 2-3 ของสิงห์ คอมเพล็กซ์ ในวันที่ 10-22 พ.ค.นี้ โดยผู้ที่มาชมนิทรรศการสามารถร่วมเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บรรยายใต้ภาพ

โอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กับ ผศ.ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบสื่อสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ แถลงข่าวสิงห์คอมเพล็กซ์ ให้โอกาสนิสิตแสดงผลงานศิลป์นิพนธ์ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ