ตั้งอธิบดีกรมราง 'จิรุตม์-สราวุธ'ตัวเต็ง/ลุ้นครม.อนุมัติ7พค.

ข่าวเศรษฐกิจ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แหล่งข่าวระดับสูงจาก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้า กรมการขนส่งทางราง ว่า ในการประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คาดว่าจะมีมติเห็นชอบรายชื่ออธิบดีกรมการขนส่งทางราง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งตามขั้นตอนทางปลัดกระทรวงคมนาคมจะต้องเสนอรายชื่อให้ รมว.คมนาคมพิจารณาก่อนเสนอไปยังนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาอีกครั้งก่อนยื่นเสนอรายชื่อเข้า ครม. โดยการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเพื่อจัดระเบียบวาระงาน จัดโครงสร้าง องค์กร เนื่องจากหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเรื่องแต่งตั้ง กรมการขนส่งทางราง อย่างเป็นทางการแล้ว และทาง ครม.ได้มีการเห็นชอบการดำเนินงานและแบ่งวาระงานจึงจำเป็นต้องมีอธิบดี

ทั้งนี้ ในการจัดตั้งกรมดังกรม ดังกล่าวถือเป็นภารกิจหลักที่รัฐบาลชุดนี้ต้องการผลักดันตั้งแต่ช่วงต้นการเข้ามาบริหารประเทศในช่วงปี 2558 โดยถือว่านายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้เข้าใจเรื่องดังกล่าวมากที่สุดเนื่องจากรับทราบข้อมูลและเห็นกระบวนการ ดำเนินการตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งการตำแหน่ง ดังกล่าวจะถือเป็น ซี 10 ของตำแหน่งทางราชการ จึงต้องเป็นข้าราชการ ถึงมีสิทธิ์ ส่วนข้าราชการที่มีสิทธิ์ คือ ผู้บริหาร ซี 9 และ ซี 10 หรือต้องดำรงตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการ หรืออธิบดีในปัจจุบัน

ส่วนตัวเต็งของกระทรวงคมนาคม มี 2 ราย คือ 1.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านขนส่ง 2.นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

สำหรับภารกิจหลักของกรมรางที่จะเข้ามายกระดับงานบริการขนส่งสาธารณะที่เห็นภาพชัดๆ คือการตั้งค่า ประเมิน KPI ในงานบริการรถไฟฟ้า เช่น แต้มตรงต่อเวลา แต้มความแออัดของผู้โดยสารและแต้มความพึงพอใจเป็นต้น จะมีการกำหนดมาตรฐานบริการรถไฟฟ้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน นอกจากนี้ จะมีการเข้ามาคุมเรื่องราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายใหม่ ที่จะเปิดบริการแน่นอน

นอกจากนี้ ยังมีตัวพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ... ว่าด้วยการ จัดตั้ง กรมการขนส่งทางราง และร่าง พ.ร.บ. ขนส่งทางราง พ.ศ... ซึ่งอยู่ระหว่างผลักดันบังคับใช้ภายในปี 2562 นี้ จะทำหน้าที่เป็นกฎหมายให้เอกชนต้องปฏิบัติตาม รวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับระบบรางจึงเป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชนและกรุงเทพมหานครครอบคลุม รถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ