คิง เพาเวอร์ มอบห้องน้ำมาตรฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 00:00:45 น.

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย แน่นอนว่าย่อมมีนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศไปเยือนกันเป็นจำนวนมาก เมื่อคนหมู่มากมีจุดหมายสถานที่เดียวกัน บางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาระบบสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ "ห้องน้ำ" ที่สะอาดได้มาตรฐานรองรับคนทุกเพศทุกวัย นับเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพ และภาพลักษณ์ด้านการ ท่องเที่ยว จึงร่วมมือกับ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ดำเนินโครงการ "คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ" เดินหน้าส่งมอบห้องน้ำสาธารณะที่สะอาดได้มาตรฐานรูปแบบสากล จำนวน 10 แห่งทั่วประเทศไทย ล่าสุดได้ทำพิธีส่งมอบห้องน้ำมาตรฐานสากล เป็น แห่งที่ 5 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อ.เชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเป็นจุดให้บริการกางเต็นท์ชมวิว ริมแม่น้ำโขง ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานร่วมกับ นายนิพนธ์ รักศรีอักษร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ส่งมอบ ห้องน้ำมาตรฐานสากล ให้กับ กองร้อย ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมี พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เป็นผู้แทนรับมอบ ร่วมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมาผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 พร้อมด้วยกำลังพล คณะแม่บ้าน ตชด.246 และประชาชนชาวเชียงคาน ร่วมเป็นสักขีพยานคับคั่ง

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของโลก และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่น่าภาคภูมิใจคือมูลค่าทางเศรษฐกิจจากไทยเที่ยวไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนการท่องเที่ยวใน รูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว เมืองรอง ที่ทำให้รายได้กระจายสู่ชุมชนมากขึ้น สำหรับโครงการ "คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ" ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัท คิงพาวเวอร์ ที่ได้เห็นความสำคัญของการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมรองรับ นักท่องเที่ยว แม้ห้องน้ำจะไม่ใช่จุดขายหลักของแหล่งท่องเที่ยว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ห้องน้ำที่สะอาด สะดวกต่อการใช้งานของคนทุกเพศทุกวัย รวมถึง ผู้พิการ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ นักท่องเที่ยวอยากมาหรือกลับมาเที่ยวในสถานที่นั้นๆ อีกครั้ง

นายนิพนธ์ รักศรีอักษร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว ที่ในปัจจุบันบางพื้นที่อาจจะยังมีห้องน้ำให้บริการที่ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำ โครงการ "คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ" เพื่อต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็น ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างห้องน้ำแบบสากล "Universal Design" มีทางลาดสำหรับผู้พิการ ประตูถูกออกแบบเป็นบานเลื่อนเพื่อตอบโจทย์ สำหรับเด็ก คนชรา รวมถึงผู้พิการ โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาสำคัญคือ เจ้าของพื้นที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบในการดูแล รักษาให้ห้องน้ำให้มีความสะอาด มีสภาพพร้อมใช้งาน ตอบรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดเลยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเกินครึ่งจะ เดินทางมาที่อำเภอเชียงคาน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทาง เข้าจังหวัดเลยมากกว่า 2 ล้านคน เม็ดเงิน สะพัดกว่า 4 พันล้านบาท การที่คิง เพาเวอร์ เข้ามาสนับสนุนห้องน้ำสาธารณะที่ได้มาตรฐานระดับสากลในพื้นที่ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก รวมถึงจะก่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจแก่ชาวจังหวัดเลยและ นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนเชียงคาน เป็นสุขา สุขใจ ที่สร้างประโยชน์ สร้างความสุขให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมาผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 เจ้าของพื้นที่กล่าวว่า กองร้อย ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 ได้อนุญาตให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้ามา ใช้พื้นที่สนามซึ่งติดกับแม่น้ำโขงในการกางเต็นท์ค้างแรมเพื่อสัมผัสกับไอเย็นและหมอกขาวยามเช้าในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงคานมาตั้งแต่ปี 2545 โดยไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกปี เนื่องจากประชาชนรู้สึกความปลอดภัย เพราะเรามีการจัดกำลังพลเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดยพื้นทีบริเวณดังกล่าวสามารถกางเต็นท์ได้ 200-300 หลัง และอนุญาตให้ประชาชนใช้ห้องน้ำที่อยู่ในอาคารราชการที่สร้างมามีอายุกว่า 50 ปี ดัดแปลงให้เป็นทั้งห้องอาบน้ำและสุขา มีเพียง 8 ห้องเท่านั้น จึงไม่เพียงพอต่อจำนวนประมาณที่มา พักแรมประมาณ 400-500 คนต่อวัน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 จึงได้ทำเรื่องเสนอไปยัง โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ ซึ่งต้องขอบคุณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ที่ได้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของพื้นที่ในการอนุมัติโครงการสร้างห้องน้ำมาตรฐานสากลให้กับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 ซึ่งไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวที่จะได้รับความสะดวกสบาย แต่ยังรวมถึงนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ที่มาใช้พื้นที่ในการเข้าค่าย ลูกเสือ ตลอดจนประชาชนชาวเชียงคานที่จะได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ในด้านชุมชน โดยมีนโยบาย เพื่อสนับสนุนศักยภาพของชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าโครงการ "คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ" มอบห้องน้ำให้กับชุมชนในแหล่ง ท่องเที่ยว โดยมีรูปแบบสากล "Universal Design" สำหรับชาย หญิง และผู้พิการ เพื่อให้เป็นห้องน้ำของ ทุกคนที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์และยั่งยืน โดยได้มีการส่งมอบสุขา สุขใจ ไปแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี, สวนสาธารณะศรีเมือง จังหวัดน่าน และวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย ยังมีอีก 3 แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และอีก 2 แห่ง ที่อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ

บรรยายใต้ภาพ
พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา
"สุขา สุขใจ" ห้องน้ำของทุกคนที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย
พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา, รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา วีระศักดิ์ โควสุรัตน์, นิพนธ์ รักศรีอักษร และ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
กำลงพล ตชด. และคณะแม่บ้าน กองร้อยฯที่ 246 พร้อมดูแลความปลอดภัยและห้องน้ำให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
ภายในห้องน้ำผู้สูงอายุและผู้พิการได้มาตรฐานสากล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง