'กวินท์' ชวนรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

ข่าวบันเทิง 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เนื่องด้วย กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม "ทำความ ดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้

โดยในปีนี้ ได้ดึงศิลปินดาราระดับแถวหน้าของประเทศมา เข้าร่วมโครงการ ล่าสุดศิลปินหนุ่ม "กวินท์ ดูวาล" ได้เดินทางเข้าประชาสัมพันธ์และรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ