งานวิถีถิ่น วิถีไทย แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ข่าวบันเทิง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ชวนแต่งกายสไตล์งาน วัดย้อนยุค เที่ยวชมงาน วิถีถิ่น วิถีไทย แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย "ชาวแม่กลองปรองใจ สานสายใย วัฒนธรรม ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณ อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูมิปัญญาและรายได้ของ ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้ง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อาทิ ละครชาตรี การแสดงพื้นบ้าน หนังกลางแปลง ให้คงอยู่สืบไป

นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่า ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ในเขต ภาคกลางตอนล่างติดทะเลอ่าวไทยเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุด และมีประชากรน้อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจาก จังหวัดระนอง เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและ ที่โดดเด่นคือ วิถีชีวิต แบบไทยดั้งเดิม สมุทรสงครามมีทรัพยากรด้านการ ท่องเที่ยวมากมายหลายแบบที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติอยากไปสัมผัส อีกทั้ง ยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก และมีการคมนาคมสะดวก จึงเป็นจังหวัด ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคและมีนักท่องเที่ยวนิยมไปมากในปัจจุบัน

จังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนร่วมสนุก และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ในโครงการ วิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย "ชาวแม่กลองปรองใจ สานสายใย วัฒนธรรม ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 10- 12 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอนุสรณ์ สถานแฝดอิน-จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า งาน "วิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย "ชาวแม่กลอง ปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "งานวัดย้อนยุค" เชิญชวนให้ผู้ร่วมงานแต่งกายในสไตล์มนต์รักลูกทุ่ง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์เมืองแม่กลอง, การมอบรางวัลคนดี ศรีสมุทรสงคราม, นิทรรศการ "เล่าเรื่อง เมืองสมุทรสงคราม", นิทรรศการ "ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม" สาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม, นิทรรศการ "การละเล่น พื้นบ้านและกีฬาไทย" เช่น รีรีข้าวสาร ขี่ม้าก้านกล้วย มอญซ่อนผ้า ขี่ม้าส่งเมือง เดินกะลา สาธิตการทำว่าว เป็นต้น และกิจกรรมการประกวด 3 รายการ ได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดทำอาหาร พื้นบ้าน

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง อัญมณี เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย จากในจังหวัดสมุทรสงครามและภาคต่างๆ จำนวน 50 ร้าน ผลิตภัณฑ์และการสาธิตจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก 20 ชุมชน รวมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมจากสถานศึกษา ศิลปินพื้นบ้าน อาทิ การแสดงระบำกระบอกตาลบันเทิง, รื่นเริง กะลา, จินตลีลาเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 2, การแสดงโขน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ละครชาตรี, รำโทน, กลองยาว, ระบำศรีชัยสิงห์, ระบำกรับ, ลิเก ศรราม น้ำเพชร เป็นต้น และการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ คอนเสิร์ต หญิง-ธิติกานต์, คอนเสิร์ต อาร์ต-อัศนัย เป็นต้น

บรรยายใต้ภาพ

(ซ้าย) สุชาดา ทุ่งหว้า


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ