อุตฯชูมาตรการแก้ปาล์มตกจูงใจรถกระบะ3แสนคันใช้น้ำมันB20

ข่าวเศรษฐกิจ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวง ตรวจสอบโรงงาน ให้มีการรับวัตถุดิบปาล์มน้ำมันเพื่อให้เกิด การผลิตอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่กระทรวงได้ออกประกาศกำหนดให้โรงงานรับซื้อวัตถุดิบที่มีน้ำมันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 18 สำหรับโรงหีบแยก (รับปาล์มทั้งทะลาย) และไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 สำหรับโรงหีบรวม (รับเฉพาะผล) ในส่วนของโรงงาน ทำให้มีวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจากการควบคุมการผลิตจากความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพวัตถุดิบมากนัก และทำให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันสูญเสีย ประสิทธิภาพจากเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มที่ควรจะสกัดได้ ขณะที่เกษตรกรได้ราคาตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ส่งโดยประกาศกระทรวงฯฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562

นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริม รถยนต์ที่ใช้น้ำมัน B20 กระทรวง ได้สนับสนุนมาตรการส่งเสริมการ ใช้น้ำมัน B20 ของกระทรวงการคลัง ซึ่งได้ออกประกาศลดอัตราภาษี สรรพสามิต สำหรับรถปิกอัพประเภท 2 ประตู และรถปิกอัพ ประเภท 4 ประตู ที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้ ตัวอย่างเช่น รถปิกอัพที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2) ต่ำกว่า 200 กรัมต่อกิโลเมตร ที่ใช้น้ำมัน B20 จะลดภาษีจาก ร้อยละ 2.5 มาเป็นร้อยละ 2 ด้วยการปรับปรุงระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) สำหรับรถปิกอัพเพื่อรองรับการใช้น้ำมัน B20 ได้ เพื่อให้ผู้ผลิตนำไปชำระภาษีสรรพสามิตและเป็นการยืนยันให้กับผู้บริโภคว่า รถปิกอัพรุ่นดังกล่าวสามารถใช้น้ำมัน B20 ได้

โดยที่ผ่านมา มีผู้ผลิตรถยนต์จำนวน 2 ราย ได้แก่ โตโยต้าและอีซูซุ ได้รับการอนุมัติ ECO Sticker สำหรับรถปิกอัพที่ใช้น้ำมัน B20 แล้ว ประมาณ 120 รุ่น โดยหากคำนวณจากสัดส่วนตลาดของทั้งสองบริษัท (คิดเป็นร้อยละ 70 ของรถปิกอัพทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศ) กระทรวง ประมาณการว่า รถปิกอัพ B20 จะมียอดขายในประเทศประมาณ 300,000 คัน/ปี หากรถปิกอัพจำนวนนี้มีการใช้น้ำมัน B20 จะสามารถดูดซับปาล์มดิบในระบบได้ประมาณ 500,000 ตัน/ปี ก่อให้เกิดมูลค่าปาล์มน้ำมันประมาณ 1,200 ล้านบาท/ปี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ