มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ มอบห้องสันทนาการเด็ก ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 00:00:39 น.

ตลอดเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา ที่ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ได้ดำเนินงาน ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่าน 3 โครงการหลัก ทั้งบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House) ให้บริการบ้านพักชั่วคราว ตลอด 24 ชั่วโมง แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้ และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย, หน่วยรถ ทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (Ronald McDonald Care Mobile - Dental) ภายใต้ โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ซึ่งได้ดำเนินงานพร้อมด้วยพันธมิตรสำคัญอย่าง กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร, มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย), กลุ่มบริษัท ตันจง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็กที่อยู่ในพื้นที่ไกล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และอีกหนึ่งโครงการสำคัญคือ การสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการ (Ronald McDonald Playroom) เพื่อให้เด็กที่เจ็บป่วยหรือเด็กด้อยโอกาสในโรงพยาบาลรัฐบาลและสถานสงเคราะห์เด็ก ได้ใช้ผ่อนคลายหรือ ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ระหว่างเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล หรือระหว่างรอพบแพทย์ ปัจจุบันมีจำนวน 35 ห้องในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยห้องสันทนาการลำดับล่าสุดตั้งอยู่ ณ หน้าหอ ผู้ป่วยเด็กกุมารเวช 5 ชั้น 5 แผนกกุมารเวชกรรม อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ห้องสันทนาการนี้มีขนาด 35 ตารางเมตร ประกอบ ด้วย ของเล่นเสริมพัฒนาการ หนังสือการ์ตูนสร้างความรู้ ภาพยนตร์การ์ตูนประกอบเพลงสร้างความสนุกสนาน เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย ภายในงานมีจิตอาสาจาก บริษัท แมคไทย จำกัด และธนาคารจิตอาสา ร่วมในพิธี และจัดกิจกรรม Music & Art Therapy สร้างความสนุกสนาน และรอยยิ้มให้กับน้องๆ และครอบครัว กิจกรรมดังกล่าวทาง มูลนิธิได้มอบเบอร์เกอร์พร้อมพายอร่อยๆ และของเล่น ซึ่งได้รับสนับสนุนจากร้านแมคโดนัลด์ สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้กับน้องๆ ที่มา ร่วมงานด้วย

สามารถแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิ ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขา ทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand

บรรยายใต้ภาพ

วรพล  วิริยะกุลพงศ์ กก.และเหรัญญิก มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย  เป็นประธานส่งมอบห้องสันทนาการ ให้กับ พ.อ.หญิง รศ.พญ.ปริยนันทน์ จารุจินดา รอง ผอ.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานรับมอบ โดยมี พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์คีรี อดีตแม่ทัพภาคที่ 4, พล.ต.หญิง ผศ.พญ.ขวัญใจ ธนกิจจารุ หัวหน้าศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล, พ.อ.รศ.นพ.รชต ลำกูล ผอ.กองงานกุมารเวชกรรม และ กฤตยา อุ่นสากล กก.และเลขานุการ และรอง ผอ.มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ร่วมทำพิธีเปิดห้องสันทนาการ ณ หน้าหอผู้ป่วยเด็กกุมารเวช 5 ชั้น 5 แผนกกุมารเวชกรรม อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง