มูลนิธิรามาธิบดี

ข่าวบันเทิง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี จัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล "บรมราชกุมารี ผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด" เพื่อหา รายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ นำโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมด้วย คุณหญิงกิ่งแก้ว พิสิษฐเกษม เอื้อทวีกุล, ดร.ธาริษา วัฒนเกส, ดำรง พุฒตาล, ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง, ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, อภัย จันทนจุลกะ ให้เกียรติร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ