ยิ้มกันวันอาทิตย์: เล็งหน่อย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 00:00:31 น.

เด็กสาวชาวยิวเล็งปืนไรเฟิลด้วยท่าทางทะมัดทะแมงระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมวันอนุสรณ์แห่งชาติ รำลึกถึงทหารที่สละชีวิต ที่อนสรณ์สถานทหารชาวยิวในกรุงเยรูซาเลม ของอิสราเอล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง