อย.สหรัฐฯไฟเขียวจำหน่ายยาสูบไร้ควันฟิลลิปมอร์ริสจ่อชงสธ.พิจารณา

ข่าวทั่วไป 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ยาสูบไร้ควันของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (พีเอ็มไอ) ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) ให้จำหน่ายได้ในอเมริกา นับเป็น ยาสูบไร้ควันตัวแรกที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ในสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายที่ออกในปี 2552 ที่ให้อำนาจแก่เอฟดีเอในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมยาสูบทางเลือก

มร.อังเดร คาลานท์โซโปลอซ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร พีเอ็มไอ กล่าวว่า "การตัดสินใจของเอฟดีเอครั้งนี้ ช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ชาวอเมริกันกว่า 40 ล้านคน มีทางเลือกแทนการสูบบุหรี่ และเอฟดีเอได้ระบุวางแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้สูบ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่มีโอกาสเปลี่ยนมาใช้ยาสูบไร้ควัน ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์โดยผิดจากเจตนารมณ์ ซึ่งพีเอ็มไอ พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง นั่นก็คือ ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่"

นอกจากนี้ พีเอ็มไอ ยังได้ขออนุมัติขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง (Modified Risk Tobacco Product : MRTP) ควบคู่ไปด้วย ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดย เอฟดีเอ

มร.เจอรัลด์ มาร์โกลิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสริมว่า "เราจะนำผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพีเอ็มไอและหน่วยงานวิจัย อิสระที่เคยส่งให้กับเอฟดีเอ ไปเสนอต่อกระทรวง สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ผู้สูบบุหรี่ไทยอีก 10.7 ล้านคน และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้รับโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเช่นกัน แม้ยาสูบทางเลือกจะไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง แต่เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันควรได้รับอนุญาตให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ยังตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ ต่อไปภายใต้การควบคุมอย่างเหมาะสม"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ