นำร่องเปิด'ศูนย์น้ำอัจฉริยะภาคตะวันออก'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 00:00:20 น.
กรมชลมั่นใจเพิ่มศักยภาพบริหารน้ำต้นทุน

นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ชลประทานที่ 9 กรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทานเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำ ภาคตะวันออก (Eastern Water Operation Centre) เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ ซึ่ง ถือเป็นศูนย์น้ำอัจฉริยะแห่งแรกในส่วนภูมิภาค สำหรับติดตามสถานการณ์น้ำในระบบชลประทานภาคตะวันออกภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะทำให้การบริการจัดการน้ำในภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ที่สำคัญข้อมูลที่ได้จากห้องปฏิบัติการ ดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น สถาบันน้ำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อ นำไปใช้ทำงานรับใช้ประชาชนต่อไป ล่าสุดสำนักงานชลประทานที่ 9 ยังสร้างสถานีสูบน้ำพานทอง เพื่อสูบน้ำเติมเข้าท่อส่งน้ำ ของคลองพระองค์ไชยานุชิต และผันมาอ่างเก็บน้ำบางพระ ความยาวรวม 60 กิโลเมตรแล้วเสร็จ จำเป็นต้องใช้ระบบติดตามในห้องปฏิบัติการดังกล่าวติดตามสภาพน้ำระยะทางยาวและไกล ไม่ว่าเป็น การสูบ ระบายน้ำ ปริมาณน้ำเข้า (In-Flow) ปริมาณน้ำออก (Out-Flow) แบบ Real Time เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ บริหารจัดการน้ำต้นทุน ที่มาเติมให้อ่างเก็บน้ำ บางพระ อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

"ระบบติดตามระยะไกลดังกล่าว จะใช้ควบคุมการสูบน้ำจากคลองพานทอง มายังท่อผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต และควบคุมการสูบจากสถานีสูบน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิตมายังอ่างฯ บางพระ จ.ชลบุรี โดยจะสูบน้ำส่วนเกินช่วงฤดูฝนผันมาให้อ่างฯบางพระ ได้ปีละกว่า 70 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)" ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 9 กล่าว

สำหรับงบประมาณสร้างศูนย์บริหาร จัดการน้ำภาคตะวันออกนั้นใช้ทั้งหมด 31.5 ล้านบาท คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 70 เหลือ เฉพาะติดตั้ง Software ที่โรงสูบน้ำพานทอง ซึ่งจะเร่งรัดงานโรงสูบน้ำให้เสร็จระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน เพื่อ รองรับฤดูฝน เมื่อระบบสมบูรณ์จะแสดงภาพและค่าตัวเลขน้ำจากสถานีสูบน้ำ ทั้งสองแห่งพร้อมโปรแกรมช่วยตัดสินใจ สูบน้ำ โดยสั่งเดินระบบสูบน้ำจากห้องปฏิบัติการแห่งนี้ได้ทันที

ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 9 กล่าวต่อว่า ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกยังจะแสดงข้อมูลน้ำในระบบชลประทานทุกมิติ อาทิ แผนผังลุ่มน้ำทั้ง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ระบบติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายต่างๆ เช่น แม่น้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี คลองใหญ่และแม่น้ำประแสร์ คลองวังโตนดและแม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำเวฬุ แม่น้ำตราด ระดับน้ำในลำน้ำ อัตราการไหล ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเวลาปัจจุบัน การสูบผันน้ำ โดยปรับข้อมูลทุกวัน แต่ถ้าอยู่ช่วงวิกฤติ จะปรับข้อมูลทุก 2 ชั่วโมง เพื่อช่วย เจ้าหน้าที่ติดตามอัตราการไหลของน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก ประกอบการตัดสินใจระบายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำ หรือแม้แต่ปล่อยน้ำชะลอความเค็มช่วงฤดูแล้ง รวมถึงสถิติข้อมูลย้อนหลัง ที่ศูนย์ฯรวบรวมไว้จะช่วยอนุมานสถานการณ์น้ำได้ว่าจะท่วมหรือไม่ เกิดภาวะแล้งหรือไม่ อย่างไร เพื่อเตรียมตัวรับมือได้ทัน

ทั้งนี้ ประชาชนเข้าไปดูข้อมูลน้ำ ร่วมตรวจสอบสภาพน้ำเหล่านี้ได้ที่ www.rid9.com ซึ่งอนาคต สชป.9 จะพัฒนาการนำเสนอข้อมูลให้เป็นภาพ เคลื่อนไหว (Animation) ใช้กราฟเปรียบเทียบ สภาพน้ำของปีต่างๆ เพื่อให้การอ่านสถานการณ์น้ำเข้าใจง่ายขึ้น รวมถึงพัฒนา/ ส่งเสริมบุคลากรชลประทานให้ใช้งานระบบได้เป็นอย่างดีและดูแลรักษาระบบ ให้มีความยั่งยืน คุ้มค่ากับการลงทุน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง