ก.เกษตรฯเตือนเกษตรกร

ข่าวทั่วไป 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

หน้าฝนมาช้า-ใช้น้ำประหยัดคุ้มค่า กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรคอยติดตามสถานการณ์ฝนใกล้ชิด โดยปี 2562 นี้จะเข้าฤดูฝนช้ากว่าเดิม 1 สัปดาห์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม ซึ่งช้ากว่าปกติประมาณ 1 สัปดาห์ จึงขอให้ เกษตรกรติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด เพราะในบางพื้นที่อาจมีน้ำไม่เพียงพอต่อการปลูกพืช และขอให้พิจารณาปลูกพืชเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำต้นทุนเพียงพอ รวมทั้ง ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า ดูแลรักษาพืชที่ปลูกแล้วโดยการรักษาความชื้นในแปลงปลูก เช่น ใช้วัสดุคลุมดิน การตัดแต่งกิ่งเพื่อลดการใช้น้ำของพืช เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยเลือกใช้ระบบน้ำที่เหมาะสม เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการคาดหมายปริมาณฝนของประเทศไทย ของกรมอุตุนิยมวิทยา ปรากฏว่าในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมมิถุนายน 2562 นี้ พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 300 - 600 มิลลิเมตร โดยภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 400-600 มิลลิเมตร ภาคใต้ จะมีปริมาณฝนรวม 400-800 มิลลิเมตร ซึ่งทั่วทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนตกในปริมาณที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ร้อยละ 10-20 โดยประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนช้ากว่าปกติประมาณ 1 สัปดาห์ สำหรับปีนี้คาดว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนช่วงปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะพบว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศวันเข้าสู่ฤดูฝนหลังจากงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประมาณ 1 สัปดาห์ ในขณะที่ปี 2562 ประกาศวันเข้าสู่ฤดูฝนหลังงานพระราชพิธีดังกล่าวออกไปอีกเกือบ 2 สัปดาห์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ