คอลัมน์: มุมนี้มีนัด: งานประกวดพันธุ์สุนัข

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 00:00:30 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริ วัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ ชมรมยอร์คเชียร์เทอร์เรีย แห่งประเทศไทย มีพระราชประสงค์ ให้จัดงาน Princess Honour Cup 2019 ครั้งที่ 1 เป็นงานประกวดพันธุ์สุนัข ทุกสายพันธุ์ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เวลา 10.00-20.00 น. เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูสุนัขโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของสุนัข รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสุนัขทุกสายพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์สุนัขสายพันธุ์ยอร์คเชียร์เทอร์เรียของชมรมยอร์คเชียร์เทอร์เรียคลับแห่งประเทศไทย ผู้สนใจส่งสุนัขเข้าประกวด ในกิจกรรมพิเศษประเภท "สุนัขสุขภาพดี" สามารถสอบถามได้ที่ พลกฤษณ์ ยะพรม โทร.089-4492120 หรือ Line: @yorkieclubth หรือ IG: yorkieclubth ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง