คนร.เคาะตั้งบริษัทลูกรฟท. บริหารที่ดินทำเงิน-เคลียร์หนี้

ข่าวเศรษฐกิจ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจจำนวน 158 แห่ง สำหรับบริษัทในเครือที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับภารกิจของรัฐวิสาหกิจคนร. ได้ให้รัฐวิสาหกิจเร่งยุบเลิก/ถอนการลงทุนบริษัทในเครือโดยเร็วรวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจแก้ไขปัญหาบริษัทในเครือที่มีผลขาดทุนด้วยโดยให้รายงานผลการดำเนินการให้คนร. ทราบภายใน 1 เดือน

พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.)ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้บริหารจัดการทรัพย์สินของร.ฟ.ท. มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยบริษัทลูกจะทำหน้าที่จัดการที่ดินในเชิงพาณิชย์ให้แก่ ร.ฟ.ท. ซึ่งจะเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ ร.ฟ.ท.

และเห็นชอบการเพิ่มพันธกิจให้แก่ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)ที่ปัจจุบันมีพันธกิจในการบริหารโครงการ Airport Rail Link (ARL) ให้เป็นผู้เดินรถ และซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอซึ่งจะเป็นการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรและบุคลากรของรฟฟท.ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เนื่องจากรฟฟท.มีประสบการณ์ในการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการ ARL โดยให้ปรับปรุงแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการหารายได้และทำกำไร และให้กระทรวงคมนาคมแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง และ รฟฟท. ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเทียบเท่าเอกชนเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดที่กำหนดโดยไม่เป็นภาระของภาครัฐในอนาคต

ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจทั้ง 5 แห่ง ได้แก่บริษัททีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้รายงานความก้าวหน้าในการควบรวมทีโอที และกสท ซึ่งคาดว่าจะควบรวมตามขั้นตอนกฎหมายได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยคนร.ได้เห็นชอบในหลักการควบรวมกิจการของทีโอที และ กสท เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด และให้กระทรวง เร่งนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยเร็วต่อไป

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ปรับโครงสร้างบุคลากรใหม่และพัฒนา ระบบการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนรวมทั้งได้นำน้ำมัน B20 มาใช้กับรถทั้งหมดแล้วเพื่อลดมลพิษในกรุงเทพมหานคร และหาก ขสมก. จัดหารถโดยสารใหม่ได้ตามแผน ขสมก. จะมี EBITDA เป็นบวกได้ในปี 2566 โดย คนร. ได้รับทราบแผนฟื้นฟูกิจการและให้ ขสมก. นำเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)ได้จัดการพัฒนาทางคู่ ทางสายใหม่ รถไฟความเร็วสูง สถานีกลางบางซื่อและรถไฟฟ้าสายสีแดง รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินและการจัดการด้านบุคลากร โดย คนร. ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม และร.ฟ.ท.เร่งจัดทำข้อมูลที่ดินให้ครบถ้วนและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินให้สร้างมูลค่าโดยเร็วและให้มีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกำกับดูแลในการดำเนินการทั้งหมด

บริษัทการบินไทย(บกท.) ได้รายงาน การพัฒนาการให้บริการ การพัฒนาระบบการขาย การหารายได้เสริมและการลดต้นทุน รวมทั้งการจัดหาฝูงบินและโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงที่อู่ตะเภาเพื่อให้ บกท.สามารถแข่งขันได้โดย คนร.มอบหมายให้ บกท. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนเพื่อยกระดับการให้บริการและทำให้ผลการดำเนินงานมีกำไร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ