การบินไทยกำไรหดไตรมาสแรกลด83%พิษบาทแข็ง

ข่าวเศรษฐกิจ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 พบว่ามีกำไรสุทธิ 456 ล้านบาท ต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปี 2561 เท่ากับ 2,281 ล้านบาท หรือคิดเป็น 83.3% โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 445 ล้านบาท คิดเป็นกำไร ต่อหุ้น 0.20 บาท ลดลงจากปีก่อน 1.04 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 83.9%

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย กล่าวว่า ในไตรมาส 1 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 49,791 ล้านบาท ซึ่งรายได้รวมต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 6.9% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เป็นรายได้หลัก ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรง ขณะที่ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารลดลง เนื่องจาก ปริมาณการผลิตลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 989 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.0% สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับลดประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่ ทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ค่าเช่า

เครื่องบิน และอะไหล่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดีในปี 2562 บริษัทได้ มุ่งเน้นการสร้างรายได้เสริมภายใต้โครงการ "มนตรา" ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูการบินไทยแบบเร่งด่วน ตลอดจนกลยุทธ์การดำเนินงานอื่นๆ ซึ่งส่วนหนึ่งได้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ต้นปี โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือทำให้การบินไทยหลุดพ้นจากวงจรของกับดักปัญหา และสามารถมีผลประกอบการที่มั่นคงต่อไปในอนาคต โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ บูรณาการด้านบริหารจัดการการบินไทยและไทยสมายล์ การบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด หา รายได้เสริม และเพิ่มรายได้ในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่อง กับการบิน เป็นต้น

โดยในไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีจำนวนเครื่องบินที่ใช้ในการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 103 ลำ ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 1 ลำ

นายสุเมธกล่าวเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงาน ของบริษัท และบริษัทย่อยในไตรมาส 1 ของปี 2562 ต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุสำคัญเนื่องจากทั้งรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง เป็นผลจากปริมาณการผลิตและการขนส่งลดลง และการแข็งค่าของเงินบาทต่อสกุลเงินรายได้หลัก ทำให้รายได้เมื่อคำนวณเป็นเงินบาทลดลง

ด้าน นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าเงินบาท โดยยอมรับว่าค่าเงินมีความผันผวนและมีความไม่แน่นอนสูง โดยมีปัจจัยจากภายนอกประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะสงครามการค้าสร้างความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ ดัชนีหุ้น ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นผู้ประกอบการและภาคธุรกิจต้องบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนรองรับความเสี่ยง


แท็ก การบินไทย  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ