ขนส่งฯ ห้าม!! รถตู้โดยสาร อายุเกิน 10 ปี มาให้บริการ

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 00:00:43 น.

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนนำรถตู้โดยสารประจำทาง อายุเกิน 10 ปี มาให้บริการ มีโทษปรับ ตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาท พบรถตู้โดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดี กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การกำหนดอายุการใช้งานรถตู้โดยสารประจำทาง ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชน กรณี ผู้ประกอบการฝ่าฝืนนำรถตู้อายุเกิน 10 ปี มาให้บริการ มีโทษปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท เนื่องจากรถตู้โดยสารสาธารณะ ที่มีอายุเกิน 10 ปี บริษัทประกันภัยจะไม่รับจัดทำประกันภัยให้ ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับเจ้าของรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และผู้โดยสารไม่ได้รับความคุ้มครอง จึงขอความร่วมมือประชาชนพิทักษ์สิทธิความปลอดภัย เลือกใช้บริการรถตู้ ถูกกฎหมายได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ

"การกำหนดอายุรถตู้โดยสาร ห้ามเกิน 10 ปี โดยการนำรถโดยสารขนาดเล็กมาตรฐาน 2 (จ) จำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ที่ไม่ใช่ลักษณะรถตู้) และหรือรถโดยสารมาตรฐาน 2 (ค) จำนวนที่นั่งตั้งแต่ 21-30 ที่นั่ง ที่มีระบบเบรกแบบ ABS พร้อมติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์แสดงผล ความเร็ว (Speed Monitor)ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบก มาให้บริการแทน เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ"

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและลดผลกระทบของผู้ประกอบการ อาทิ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บขส., ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนรถโดยสารประจำทางขนาดเล็กแทนรถตู้โดยสาร" และได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรถตู้โดยสารประจำทาง ณ บริเวณอาคาร 3 ชั้น 1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาแนะนำ กรณีรถตู้โดยสารประจำทางจะครบกำหนดอายุ 10 ปี และขั้นตอนการ จดทะเบียนรถแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) พร้อมช่วยเหลือเจ้าของรถ ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะทำการเปลี่ยนรถทดแทนรถคันเดิมที่หมดอายุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง