มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดอบรม 'ครูปฐมวัย'

ข่าวยานยนต์ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เผยว่า "มูลนิธิได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ให้เด็ก และเยาวชน มาตลอด 11 ปี เช่น กิจกรรมเคลื่อนที่สู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายเยาวชน "ลมหายใจไร้มลทิน" การประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา มีเพียงกิจกรรมการประกวดวาดภาพ สะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น ที่เด็กระดับปฐมวัย ได้มีโอกาสเข้าร่วม ดังนั้น จึงได้เริ่มกิจกรรมอบรมครูปฐมวัยขึ้นครั้งแรก เมื่อ ปี 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกฝัง ค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ เด็กระดับปฐมวัย ซึ่งประสบความสำเร็จมาก"

ปีนี้ มูลนิธิได้จัดกิจกรรมขึ้น ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "เล่า ร้อง เต้น เล่น" บริหารสมอง เพื่อลมหายใจไร้มลทิน โดยมีครูจากโรงเรียนภาครัฐ ภาคเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) กรุงเทพมหานคร โดยมี แม่ชี ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร นักวิชาการจากสมาคมนักวิจัยไทยเพื่อพัฒนาเด็ก และครอบครัว ให้ความอนุเคราะห์ เชิงวิชาการสำหรับใช้เป็นแนวทางการจัดอบรม

นอกจากนั้น ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความ ซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล บรรยายเรื่อง "สร้าง แรงบันดาลใจในครูอนุบาลเราทำได้" และ ศึกษานิเทศ โสรัจจะ มีทรัพย์มั่น บรรยายเรื่อง "บูรณาการส่งเสริมทักษะทางสมองกับคุณธรรม" เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับสถานศึกษาที่สนใจรายละเอียดการอบรมดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6418444 ต่อ 215 หรือ www. lomhaijai.org และ www.facebook.com/LomhaijaiFoundation


แท็ก ประกวด  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ