ร่วมมือ

ข่าวทั่วไป 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยและบริการทางวิชาการในการพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรด้วยการใช้เครื่องทุ่นแรง ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร์ โดยยึดหลักพัฒนายั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรและนิสิตที่ศึกษาอยู่ในคณะเกษตร นำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ