นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ'ดั่งแสงทอง แห่งจอมราชา' เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวบันเทิง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พลโทสมศักดิ์ สมรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 "ดั่งแสงทอง แห่งจอมราชา" ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น ๑ ศูนย์การค้า สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพ มหานครจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ดั่งแสงทอง แห่งจอมราชา" เป็นความ ร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพบก ร่วมกับ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นการน้อมนำพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเกร็ดความรู้สำคัญเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาร้อยเรียงภายใต้แนวคิด "ดั่งแสงทอง แห่งจอมราชา" จัดแสดงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึง พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และพระบรม วงศานุวงศ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติยศอันเกริกไกรของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารบกในบทเพลง พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โดยงานนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ประพันธ์เพลงสยามินทร์ราชามหาวชิราลงกรณ และเพลงดุจดังสายฟ้า ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสูงสุด มาร่วม ขับร้องทั้ง 2 บทเพลง อีกทั้ง ภายในงาน ประชาชนยังสามารถร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมรับริสต์แบนด์ "เรารักในหลวง ร.10" จำนวน 1,500 ชิ้น

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ดั่งแสงทอง แห่งจอมราชา" จัดแสดง ไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า สยามพารากอน

บรรยายใต้ภาพ

พลโทสมศักดิ์ สมรักษ์ และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ขณะชมนิทรรศการภายในงาน

ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล อุบลเดชประชารักษ์, ม.ล.วรารมณ์ ชุมพล, ปัทมวดี เสนาณรงค์ และ ดาลิศ ปิ่นเฉลียว

อารยา จิตตโรภาส และ มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์

พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ศรัณย์ภัค เพ็ญชาติ, ม.ล.รังษิอาภา ภาณุพันธุ์ และ จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ