คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: พังงาเปิดแปลงเกษตรตามศาสตร์พระราชา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 00:00:57 น.

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแปลงเรียนรู้ เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยว จ.พังงา โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดพังงา นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน จ.พังงา ประชาชน ได้ร่วมกันจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้และ การท่องเที่ยว เพื่อใช้พื้นที่ว่างบริเวณศูนย์ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นแปลงตัวอย่างในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงาน ซึ่งภายในแปลงเรียนรู้ มีทั้งการปลูกผัก ปลูกไม้ผล ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง