คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: พังงาเปิดแปลงเกษตรตามศาสตร์พระราชา

ข่าวทั่วไป 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแปลงเรียนรู้ เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยว จ.พังงา โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดพังงา นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน จ.พังงา ประชาชน ได้ร่วมกันจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้และ การท่องเที่ยว เพื่อใช้พื้นที่ว่างบริเวณศูนย์ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นแปลงตัวอย่างในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงาน ซึ่งภายในแปลงเรียนรู้ มีทั้งการปลูกผัก ปลูกไม้ผล ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่ เป็นต้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ