คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ร่วมประชุม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 00:00:24 น.

ดร.พรทิพย์ วงษ์ เชิด ขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม. ด้าน สังคม ปริญญา  วงษ์ เชิด ขวัญ ที่ปรึกษา กต.ตร.กทม. ด้านสังคม และ วิชัย อรุณสิริตระกูล อนุ กต.ตร.กทม. ด้านสังคม เข้าร่วมเปิดประชุม1/2562 พร้อมด้วย วิจิตร รัตนศิริวิไล ประธาน อนุ กต.ตร.บก.น.9 เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ อนุ กต.ตร.บก.น.9 ร่วมประชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง