คอลัมน์โซไซตี้: 'ซีพี ออลล์' สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษา

ข่าวบันเทิง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิต ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)เป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งปณิธานในการให้โอกาสทางศึกษาแก่เด็กและเยาวชน จึงได้สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยโดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการมอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 40,000 ทุน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท และภายในปี 2563 ซีพี ออลล์ ยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประชากรทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน กว่า 100,000 ราย ได้เข้าถึงการศึกษาและได้รับ การพัฒนาทักษะที่จำเป็น และเมื่อเร็วๆ นี้ ในงาน "วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL" ซีพี ออลล์ ยังได้ประกาศที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 ให้เข้าศึกษาในระดับ ปวช. และปริญญาตรี สาขาต่างๆ ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) อีกจำนวนกว่า 24,000 ทุน

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้ง ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า "วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL" จัดขึ้นตามปณิธานขององค์กรที่ต้องการสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ทั้งโอกาสทางอาชีพ การมีงานทำ โดยสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนไทย โอกาสทางธุรกิจที่ทำให้คู่ค้า พันธมิตร SME และเกษตรกร รวมถึงโอกาสทางการศึกษา ซึ่งทางซีพี ออลล์ ก็ได้มอบโอกาสทางการศึกษามายาวนานถึง 24 ปี เพราะเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและ เยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี โดยมีความเชื่อว่า การศึกษาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ทางซีพี ออลล์ จึงพร้อม สนับสนุนมอบทุนการศึกษาในด้านต่างๆ มีเป้าหมาย ให้เยาวชนเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคม และเป็นกำลังสำคัญที่จะสามารถพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต"

คณุตม์ สุวรรณจ้อย นักศึกษาทุนชั้น ปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ การค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวถึงความรู้สึกจากการได้รับโอกาส ทางการศึกษาที่ทาง ซีพี ออลล์ มอบให้ว่า "ตอนมัธยมคุณพ่อผมเสียชีวิตหลังจากนั้นคุณแม่ ต้องออกมาหางานทำเพื่อดูแลครอบครัว ผมเลย ตัดสินใจไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัย เพื่อแบ่งเบา ภาระของคุณแม่และส่งเสียให้น้องได้เรียนต่อ ผมไปเรียนรำโขนเพื่อที่จะมีรายได้จากการออกงาน ทำงานมาได้ประมาณ 1 ปี ก็เห็นความสำคัญของการศึกษา และได้ทราบข่าวว่าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงสอบชิงทุนในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จนได้ทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี หลักสูตรของที่นี่จะเรียน 3 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน ผมมีรายได้ระหว่าง การฝึกงานด้วย ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ หลังจาก จบการศึกษา ผมก็จะตอบแทนสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ และมีความฝันว่าอยากจะทำ ธุรกิจเล็ก ๆ เป็นของตนเอง ซึ่งสิ่งที่ผมเรียนก็ตรงกับเป้าหมายในชีวิต ดีใจและซาบซึ้งใจที่ ได้รับโอกาสดีๆ จากทางผู้ใหญ่ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของผมและ ครอบครัวไปในทิศทางที่ดีได้อย่างแน่นอน" ทางด้าน วิยะดา ชัยมงคลถาวร นักศึกษาทุนชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ การบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เล่าว่า "ด้วยฐานะทางบ้านที่ค่อนข้างยากจน คุณพ่อประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำให้มีโอกาสทางการศึกษาน้อย จึงเริ่มมีความคิดอยากขอ ทุนการศึกษา ได้ทราบข่าวว่าทางสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ไปเปิดสนามสอบตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งใกล้โรงเรียนและใกล้บ้าน ก็ลองไปสอบสัมภาษณ์ดู ทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อเป็นนักศึกษาทุนในคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน หนูและครอบครัวดีใจมากเพราะทุนนี้เป็นทุนที่มีมูลค่าสูงและมีจำนวนค่อนข้างจำกัด เหตุผลที่เลือกเรียนด้านการบินเพราะอยากมีความมั่นใจ เสริมบุคลิกภาพให้ตนเอง และได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเวลาที่ได้ไปฝึกงาน ในสถานประกอบการ เมื่อได้รับโอกาสจากทาง ซีพี ออลล์ แล้ว มีเป้าหมายว่าหลังจบการศึกษา จะได้ทำงานในสายงานที่เรียนมา และถ้าได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็อยากจะกลับมาเป็นครูที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แห่งนี้ เพราะที่สถาบันแห่งนี้เป็นผู้ให้โอกาสทางการศึกษาทำให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิต จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาสอนเพื่อพัฒนาบุคลากร ของเราต่อไป"

บรรยายใต้ภาพ

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธาน กก.บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

คณุตม์ สุวรรณจ้อย นักศึกษาทุน PIM Smart ชั้นปีที่ 2

วิยะดา ชัยมงคลถาวร นักศึกษาทุน PIM Smart ชั้นปีที่ 1


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ