คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ชาวหัวรอสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 00:00:41 น.

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรม ของดีประเพณีกวนข้าวทิพย์ ต.หัวรอ โดยเทศบาลตำบลหัวรอ ร่วมกับวัดตาปะขาวหาย และพี่น้อง ประชาชนชาวหัวรอจัดขึ้น ที่วัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและฟื้นฟูประเพณีการกวนข้าวทิพย์ ซึ่งถือเป็นการรื้อฟื้นประเพณีโบราณ ที่สูญหายไปนานกว่า 70 ปี โดยการกวนข้าวทิพย์เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวบ้านต.หัวรอ ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน และที่เป็นสีสันของงานในปีนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้แต่งกาย เป็นพระอินทร์เปิดงานและร่วมกวนข้าวทิพย์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต.หัวรอด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง