คอลัมน์สะเก็ดล้านนา

ข่าวทั่วไป 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เจริญ อัญชลีสังกาศ

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการแถลงข่าว การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและ จัดแสดงในเวทีนานาชาติ : เวที The 4 7th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และ เวที The 30 th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 27 พ.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก กทม. ...

พิธีส่ง-รับ มอบตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (มฟล.) สถาปนาอธิการบดี มฟล. คนใหม่ ที่หอประชุม "สมเด็จย่า" ม.แม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยได้หมดวาระลง เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2562 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวงคนใหม่ มี ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภา มฟล. เป็นประธานในพิธี พร้อมสวมสังวาลประจำตำแหน่งให้กับอธิการบดีคนใหม่...

วรญาณ บุญณราช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ไม่เคยหยุดนิ่ง ออกตรวจติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง มหาดไทย และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชากรมการปกครอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ตลอดจนรับทราบข้อปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทาง แก้ไขในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ ในอดีตเคยเป็น นอภ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และ นอภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตุลาคมนี้ หวังว่าจะมีข่าวดี ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด...

อัจฉรา กิติฐานะ คนเก่ง ยอดขยัน ผจก.ฝ่ายขายของ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย ฝากว่า GLOBAL RUNNING EVENTS 2019 จะมาจัดประชุมสัมมนาเรื่องการ จัดวิ่งระดับนานาชาติและระดับโลกขึ้นครั้งแรกในไทย ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค. จัดกิจกรรม CHIANGRAI 2019 จัดวิ่งมาตรฐานนานาชาติ แบบ Point To Point สนามใหม่ล่าสุดของ เมืองไทย บนดินแดนเหนือสุดในสยาม วิ่ง 3 ระยะ คือ 21.1 กม. 10 กม. และ 3.5 กม. ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. รายละเอียดใน Facebook page The Riverie by Katathani...

บรรยายใต้ภาพ

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

อัจฉรา กิติฐานะ

วรญาณ บุญณราช


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ