สุรัสวดี ซื่อวาจา

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 00:00:54 น.

สุรัสวดี ซื่อวาจา กก.ผจก.บจ. แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม (LPC) ในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จับมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โดยมี อิทธิพล เสือม่วง รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้แทนร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งที่ผ่านมา LPC ให้การสนับสนุนทางการศึกษากับพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสต่อยอดในการทำงาน เช่นเดียวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงร่วมกัน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านการบริการ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง