คอลัมน์ตะลอนเที่ยว: พระตำหนักสวนบ้านแก้ว บ้านของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

ข่าวบันเทิง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

by Mr.Flower

พระตำหนักสวนบ้านแก้ว หรือวังสวนบ้านแก้ว คือบ้านในพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งพระบรม ราชจักรีวงศ์ บ้านหลังนี้คือบ้านที่พระองค์ทรงตั้ง พระราชหฤทัยว่า จะขออยู่ ขอพักอาศัยแบบเรียบง่าย เหมือนกับสามัญชนทั่วไป บ้านหลังนี้ของพระองค์ท่านอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี บ้านหลังนี้มีความเขียวขจี เพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด

ย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ. 2492 เมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จนิวัติประเทศไทยจากประเทศอังกฤษ พร้อมกับทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 7 เสด็จนิวัติประเทศไทยด้วย แต่ครั้นเมื่อเสด็จถึงประเทศไทยก็ทรงพบว่ารัฐบาลในยุคนั้นได้ใช้พระราชวังศุโขทัยเป็นที่ทำการของกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว

เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระองค์จึงทรงทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ เสด็จไปประทับ ณ วังสระปทุม ณ พระตำหนักของสมเด็จพระ มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงตอบรับ คำทูลเชิญ และเสด็จไปประทับเป็นการชั่วคราว แต่ด้วยความเกรงพระทัย พระองค์ท่านจึงไม่ทรงมีพระราชประสงค์จะรบกวนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีมากจนเกินควร จึงตัดสินพระทัยถวายบังคมลาจากวังสระปทุม โดยพระองค์ทรงหาซื้อที่ดินในจังหวัดจันทบุรีด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แล้วทรงให้ปลูกสร้างพระตำหนัก ซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่าบ้านสวนแก้ว เมืองจันท์ ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2493

พระองค์ท่านทรงสร้างบ้านหลังใหม่ของ พระองค์ด้วยความมัธยัสถ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ว่าจ้างช่างชาวจีนในเมืองจันท์ไปสอนการทำอิฐดินเผา กระเบื้องดินเผาสำหรับมุงหลังคา ให้กับ ข้าราชบริพารของพระองค์ เพราะทรงเห็นว่าหาก จะสั่งซื้ออิฐดินเผา และกระเบื้องดินเผาจากกรุงเทพฯ ก็จะต้องใช้เงินมาก และต้องเสียเวลารอการขนส่งสินค้า จากกรุงเทพฯ ดังนั้น เมื่อใครก็ตามเห็นอักษร ส.บ.ก. ประทับอยู่บนอิฐดินเผาก็หมายความว่าอิฐก้อนนั้น

มาจากสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้ว หรือตำหนักสวนบ้านแก้ว มีอาคารสถานที่สำคัญดังนี้ พระตำหนักใหญ่ หรือ พระตำหนักเทา พระตำหนักดอนแค หรือตำหนักแดง เรือนเขียน ศาลากลม หรือซุ้มดอกเห็ด สวนผลไม้ สวนดอกไม้ สนามกอล์ฟขนาดเล็ก เนื่องจากพระองค์ท่านทรงโปรดการเล่นกอล์ฟ

สำหรับพระตำหนักเทานั้นเป็นพระตำหนักครึ่งตึกครึ่งไม้ เป็นตำหนักชั้นเดียวแต่มีการเล่นระดับ เช่น ห้องพระบรรทมมีระดับสูงกว่าห้องโถงรับแขก และห้องเสวย ภายให้ห้องพระบรรทมมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ในพระราชอิริยาบถ ที่ทำให้ผู้ได้ชมแล้วสามารถรับรู้ได้ถึงความสนิทเสน่หา ของทั้งสองพระองค์ได้เป็นอย่างดี โดยรัชกาลที่ 7 ทรงเอนพระองค์ราบโดยมีพระหัตถ์ซ้ายหนุน พระเศียร และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงเอนพระองค์ราบ โดยพระเศียรของพระองค์อยู่ตรง พระอุระของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีข้อมูลว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ เสด็จออกจากวังสระปทุม พระองค์มิได้ทรงนำ สิ่งของใดๆ ติดพระองค์ไปด้วย เพราะไม่ทรงจะให้ใครตำหนิว่าพระองค์ท่านทรงนำของหลวงติดพระองค์ไปด้วย แต่พระองค์ทรงอัญเชิญพระบรมราชอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เสด็จไปด้วยกับพระองค์เมื่อวันที่พระองค์เสด็จไปประทับที่วังสวนบ้านแก้ว

พระองค์ประทับอยู่ในวังสวนบ้านแก้วจนถึงปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลในขณะนั้นได้กราบถวายบังคมทูลเชิญพระองค์เสด็จกลับไปประทับ ณ พระราชวังศุโขทัย พระองค์ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้าพระราชทานที่ดินวังสวนบ้านแก้ว ให้เป็นที่ก่อสร้างวิทยาลัยครูจันทบุรี ซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Mr.Flower เพิ่งจัดทริปเล็กๆ พาผู้อ่านหนังสือพิมพ์แนวหน้าไปเที่ยวจันทบุรีเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม โดยพาไปชมค่ายตากสิน เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในค่ายตากสิน และพาไปชมศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และไปชมพระตำหนักวังสวนบ้านแก้ว สำหรับ ทริปหน้า Mr.Flower จะพาผู้อ่านกลุ่มเล็กๆ ไปเที่ยว แม่แจ่ม เชียงใหม่ ไปชมความงดงามของผ้าจกแม่แจ่ม และชมโบราณสถานในแม่แจ่ม คุณผู้อ่านท่านใดสนใจร่วมทริป โปรดสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-7233615


แท็ก คอลัมน์:  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ