ไต้หวันยอมเปิดตลาดรับมังคุดไทย

ข่าวทั่วไป 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ลอตแรกกค.กว่า65ตันมูลค่า10ล.

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดี กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า มังคุด เป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ไต้หวัน ที่ผ่านมาไต้หวันนำเข้ามังคุดจากไทยเป็นอันดับต้นๆ อย่างไรก็ตาม เดือนพฤษภาคม 2546 สำนักงานกักกันและตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ไต้หวันออกประกาศห้ามนำเข้ามังคุด จากไทยไปจำหน่ายที่ไต้หวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ด้วยเหตุผลมังคุดเป็นพืชอาศัยของแมลงวัน ผลไม้ ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของไต้หวัน 4 ชนิด ได้แก่ Bactrocera carambolae, B. papayae, B. correcta และ B. zonata

หลังไต้หวันยกเลิกนำเข้ามังคุดจากไทย กรมวิชาการเกษตรเสนอวิธีจัดการความเสี่ยงต่อการป้องกันและ กำจัดแมลงวันผลไม้ให้ไต้หวันพิจารณาหลายวิธี โดยไต้หวันยอมรับวิธีอบไอน้ำปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 58 นาที ก่อนส่งออก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ปี 2560 เจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของไต้หวันเดินทางมาร่วมทำการทดลองวิจัยด้วยวิธีอบไอน้ำกับเจ้าหน้าที่กักกันพืช

ของไทย ผลทดลองพบว่าวิธีการดังกล่าวกำจัดระยะไข่ของแมลงวันผลไม้ตายได้หมดสิ้น ไต้หวันจึงจัดส่งร่างเงื่อนไขนำเข้า ผลมังคุดสดส่งออกจากไทยไปไต้หวันให้ฝ่ายไทยพิจารณา ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีหนังสือตอบรับร่างเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว โดยทุกครั้งที่จะส่งออก ไต้หวันจะส่ง เจ้าหน้าที่กักกันพืชของไต้หวันมาปฏิบัติงานร่วมตรวจสอบกระบวนการอบไอน้ำ กับเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทย เพื่อควบคุมการส่งออกมังคุดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะเริ่มส่งออกมังคุดสดลอตแรกได้ประมาณเดือนกรกฎาคม คาดว่าปี 2562 ไต้หวันจะนำเข้ามังคุดจากไทยไม่ต่ำกว่า 65 ตัน คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

"เรื่องนี้ถือเป็นข่าวดีที่กรมวิชาการเกษตรเปิดตลาดส่งออกมังคุดไปไต้หวันได้อีกครั้ง หลังไต้หวันยกเลิกนำเข้ามังคุดจากไทยมานานกว่า 15 ปี จึงขอแจ้งให้ ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกมังคุดสดไปไต้หวันส่งข้อมูลโรงงานอบไอน้ำให้กรมจัดส่งให้ไต้หวันพิจารณาล่วงหน้า รวมทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกมังคุดไปไต้หวัน แต่ไม่มีโรงงานอบไอน้ำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยการกักกัน พืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-2940-6770 ต่อ 141,142" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ