ต้อนรับ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 00:00:52 น.

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหารต้อนรับผู้บริหารจาก สถาบัน ITC นำโดย Prof. dr. ir. Tom Veldkamp และเป็นประธานประชุมปรึกษาหารือโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน ITC มหาวิทยาลัย Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ กรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง