ลงพื้นที่

ข่าวทั่วไป 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ.อุทัยธานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้แทนมูลนิธิห้วยขาแข้ง เพื่อรับฟังบรรยายภาพรวมโครงการ และการเข้าใช้ประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้ง พบปะเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดิน เพื่อรับฟังปัญหา/อุปสรรค


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ