ลงพื้นที่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 00:00:31 น.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ.อุทัยธานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้แทนมูลนิธิห้วยขาแข้ง เพื่อรับฟังบรรยายภาพรวมโครงการ และการเข้าใช้ประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้ง พบปะเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดิน เพื่อรับฟังปัญหา/อุปสรรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง