มนต์เสน่ห์งานวัดย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 00:00:11 น.

ปิดฉากลงด้วยความสนุกสนาน พร้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในงานวิถีถิ่น วิถีไทย แผ่นดินพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย "ชาวแม่กลองปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3" จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณ อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน ตำบลลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูมิปัญญาและรายได้ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ สืบไป

นายประจินต์ ธารศิริสิน กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในโครงการ วิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย "ชาวแม่กลองปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาชาวบ้าน และรายได้ ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่หาชมได้ไม่บ่อยครั้งนักให้คงอยู่สืบไป

นางสุชาดา  ทุ่งหว้า  วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ปีนี้แนวคิด ของงาน "วิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย "ชาว แม่กลองปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3" คือ "งานวัดย้อนยุค" เราได้เชิญชวนให้ผู้ร่วมงานแต่งกายในสไตล์มนต์รักลูกทุ่ง มาเที่ยวชมและสนุกสนาน กับกิจกรรมต่างๆ ภายในงานทั้ง 3 วัน ซึ่งได้สร้างสีสันให้กับงานเป็นอย่างมาก นอกจากจะได้รับความสนุกสนานและความรู้จากนิทรรศการที่จัดแสดงให้ชมแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ในชุมชมอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์ เมืองแม่กลอง, การมอบรางวัลคนดี ศรีสมุทรสงคราม, นิทรรศการเล่าเรื่อง เมืองสมุทรสงคราม, นิทรรศการด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สาธิต และถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, นิทรรศการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เช่น รีรีข้าวสาร ขี่ม้าก้านกล้วย มอญซ่อนผ้า ขี่ม้าส่งเมือง เดินกะลา สาธิตการทำว่าว เป็นต้น และกิจกรรมการประกวด 3 รายการ ได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสี  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  การประกวดทำอาหารพื้นบ้าน

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้า ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง อัญมณี เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย จากในจังหวัดสมุทรสงครามและภาคต่างๆ จำนวน 50 ร้าน ผลิตภัณฑ์และการสาธิตจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง จาก 20  ชุมชน รวมทั้ง การแสดงทางวัฒนธรรมจากสถานศึกษา ศิลปินพื้นบ้าน อาทิ การแสดงระบำ กระบอกตาลบันเทิง, รื่นเริงกะลา, จินตลีลา เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 2, การแสดงโขน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ละครชาตรี, รำโทน, กลองยาว, ระบำศรีชัยสิงห์, ระบำกรับ, ลิเก ศรราม น้ำเพชร เป็นต้น และการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ คอนเสิร์ต หญิง ธิติกานต์ และ คอนเสิร์ต อาร์ต อัศนัย เป็นต้น

บรรยายใต้ภาพ
(ซ้าย) สุชาดา ทุ่งหว้า และรองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ประจินต์ ธารศิริสิน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง