กษ.จัดยิ่งใหญ่'วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ'

ข่าวทั่วไป 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรม การข้าว กล่าวว่า ปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวกำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน ที่กรมการข้าว กทม. ภายใต้แนวคิด "ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล" โดยกรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน วันพุธที่ 5 มิถุนายน ซึ่งในวันนี้เป็นวันสำคัญของชาวนาไทย โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จฯทอดพระเนตรการทำนา ที่อ.บางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เอง ที่แปลงนาหลังตึกขาว เกษตรกลางบางเขน จึงถือเป็นวันที่เป็นสิริมงคลต่อวงการข้าวและชาวนาไทย และด้วยเหตุผลความสำคัญดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระ ราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาตลอดและให้ความสำคัญต่อข้าว ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้ง ให้เกียรติชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้ประชาชนเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านข้าวและชาวนาของไทย รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านข้าวให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ในฐานะโฆษกกรมการข้าวเผยว่า กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จัดแสดงพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พันธุ์ จัดแสดงพันธุ์ข้าว กข43 ข้าวทนแล้ง ผลงานนวัตกรรมข้าวต่างๆ การเชื่อมโยงตลาดและการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแข่งขันชิมข้าว"แฟนพันธุ์แท้ข้าว" แข่งปิ้งข้าวเกรียบว่าวโบราณ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านข้าวอีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ