'Trend Watch Expo 2019'ค้นหาไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคผ่านเทรนด์อาหารทั่วโลก

ข่าวบันเทิง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

"เพราะอาหารมีความเป็นพลวัต" เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอาหารที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ ดัดแปลง หรือปรับปรุงให้มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นกับอาหารเสมอ จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้อาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่ 1 ในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิตเท่านั้น แต่ยังได้สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งยังเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอีกด้วย

เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอ ของวัฒนธรรมอาหาร คือ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค สิ่งนี้เองที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการจัดงาน "Trend Watch Expo 2019 โดย ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์" ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นี้ ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้มาร่วมกันหาแรงบันดาลใจและไอเดียการสร้างสรรค์อาหารที่ได้พัฒนาจากเทรนด์โลก เพื่อนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจอาหารของตัวเองต่อไปได้ โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

จากการศึกษาเรื่องเทรนด์อาหารของสถาบันต่างๆ ทั่วโลก พบว่ากระแสของเทรนด์อาหารโลกนั้นเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน ทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องของกระแสของการ ดูแลสุขภาพ ที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอาหาร หรือการลดน้ำหนักเท่านั้น แต่ยังเกิดพฤติกรรม การเอาใจใส่ และดูแลร่างกายในแง่มุมอื่นๆ เช่น การออกกำลังกาย หรือการบำบัดจิตใจก็มาด้วยกัน ผลการวิจัยของ Edelman พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในปี 2019 ที่มีผลต่อเทรนด์อาหารนี้ แบ่งออกเป็น 4 หมวดหลักๆ

1) โภชนาการ และสุขภาพดี ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการควบคุมอาหาร หรือคุมน้ำหนัก เพียงอย่างเดียว แต่ผู้คนยังมีการมองหา วิถีการกินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจากธรรมชาติ และโฮลิสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และได้ช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภคให้ถูกต้องตั้งแต่ DNA เพื่อนำมาปรับใช้กับโภชนาการแบบเฉพาะเจาะจง ในแต่ละบุคคล

2) การผสมผสานวัตถุดิบให้เกิด รสชาติใหม่ๆ ความต้องการที่จะสัมผัสรสชาติอาหารที่แปลกใหม่ของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่จะจับคู่วัตถุดิบต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การนำเอาไข่แดงเค็มมาใส่ในเมนูอาหาร หรือการผสมชาให้มีความหลากหลายจากรูปแบบการดื่มแบบดั้งเดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเมนูอาหารที่ผสมเอาสิ่งที่เราไม่คาดคิดเข้าไว้ด้วยกันเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ

3) ความยั่งยืนจากศูนย์กลาง ช่วงปี ที่ผ่านมาพลาสติกกลายเป็นศัตรูตัวร้าย ในหลายประเทศ ผู้คนเริ่มตระหนักและลดการใช้พลาสติก หันมาเลือกใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนมากขึ้น เทคโนโลยีถูกนำเอามาใช้เพื่อช่วยในการเพาะปลูกเช่น ลดการใช้น้ำในการเกษตรที่น้อยลงแต่ได้ผลดีขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็หันมาร่วมกันลดการ ก่อขยะอาหารด้วยการสร้างสรรค์นำเอาส่วนเกิน ที่มักจะทิ้ง อย่าง ก้างปลา เศษเนื้อ เศษผัก มาทำเป็นเมนูที่น่าสนใจและมีโภชนาการได้อีกด้วย

4) อาหารปรับรูปแบบสังคม เสียงของ ผู้บริโภคส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอาหาร และแน่นอนว่ายังสะท้อนไปถึงสังคมวัฒนธรรมต่างๆ อีกด้วย ผู้บริโภคใส่ใจกับแหล่งที่มาของอาหาร จากการศึกษาพบว่า พวกเขาเลือกซื้อสินค้าจากท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และต้องการที่จะบริโภคสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นผู้บริโภคก็ยังให้ความสนใจกับองค์กรที่มีจริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ยินดีที่จะใช้จ่ายในร้านอาหารที่ให้ สวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน เลี่ยงการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายอีกด้วย

ด้าน Unilever Food Solutions เอง ก็ได้ให้ความคิดเห็นถึงรูปแบบการบริโภคที่ส่งผลต่อเทรนด์อาหารว่า ปัจจุบัน "พฤติกรรม ของผู้บริโภค" เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อาหาร ผลจาก เทคโนโลยีที่ทำให้โลกเชื่อมถึงกันอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลาย ในตลาด ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพทำให้การเดินทางสะดวกสบาย ส่งผลให้แต่ละท้องถิ่นมีความต้องการที่จะบริโภคที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา ล้วนส่งผลให้ผู้ประกอบการ ต้องตื่นตัวที่จะปรับปรุง และพัฒนาตัวเอง เพื่อรับมือกับกระแสที่เกิดขึ้นเสมอ ซึ่ง ผู้ประกอบการในที่นี้ไม่ใช่แค่เพียงผู้ประกอบการ ร้านอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์เองที่นอกเหนือจากการเป็น ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ประกอบการแล้ว เรายังมีเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนให้ พวกเขามีความได้เปรียบในธุรกิจด้วยไอเดียและความสร้างสรรค์ โดยจัดงาน Trend Watch Expo 2019 ขึ้น ซึ่งงานนี้จะนำเอาผลการศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรม ผู้บริโภคอย่างเจาะลึกจากทั่วโลกมาพัฒนาเป็น ไอเดียเมนูอาหารที่สอดคล้องกับเทรนด์การบริโภค และเป็นโซลูชั่นส์ให้กับผู้ประกอบการ ร้านอาหารสามารถนำไปตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำต่อยอดและพัฒนาให้เข้ากับ ร้านอาหารของตัวเอง มาพบกันได้ในงาน "Trend Watch Expo 2019 โดย ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์" วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท โดยสามารถ ลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://rebrand.ly/UFStrendwatchexpo (สงวนสิทธิ์ ร่วมงานเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าและ ได้รับการยืนยันเข้าร่วมงานเท่านั้น ประกาศผลทาง Facebook: มือโปรความอร่อย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: มือโปร ความอร่อย หรือ LINE @ufsthailand


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ