ข้าวโพดหลังนาฉลุยเกษตรกรพอใจ 26จว.ผลผลิตแสนตันเงินสะพัด680ล.

ข่าวทั่วไป 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า กระทรวง เกษตรฯเริ่มโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันวิเคราะห์ สภาพจริงว่า สินค้าตัวไหนถ้าส่งเสริมผลิตหลังฤดูทำนาช่วงสั้นๆ จะได้ประโยชน์สูงสุด ตลาดต้องการ และปรับสมดุลการผลิต ซึ่งจากการระดมความเห็นของหลายหน่วยงาน สรุปว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชที่เหมาะสม จึงเริ่มโครงการครอบคลุม 37 จังหวัดทั่วประเทศ มี 5 เสือ ได้แก่ เกษตรจังหวัด ชลประทาน สหกรณ์ พัฒนาที่ดินและธ.ก.ส ร่วมลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรมากกว่า 87,563 ราย พื้นที่ 740,947 ไร่ เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ พื้นที่ส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งขณะนี้เริ่มเข้าฤดูกาลใหม่ ส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวหมดแล้วและผลผลิตที่ได้จากการตั้งจุดรับซื้อ จากการตรวจสอบพบเกษตรกรใน 26 จังหวัด ยังขาดอีก 11 จังหวัด เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปริมาณผลผลิตรวม 104,416.785 ตัน โดยจำหน่ายผ่านสหกรณ์ได้ปริมาณ 83,796.544 ตัน และผ่านผู้ประกอบการเอกชน ปริมาณผลผลิต 20,620.241 ตัน คิดเป็นเงินประมาณกว่า 680 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ขายได้ราคาเฉลี่ย 8.05 บาท ที่ความชื้น 14.5% (ข้อมูล 14 พ.ค. 62)

นายสำราญกล่าวเพิ่มเติมว่า ปริมาณที่เราสำรวจใน 26 จังหวัด ที่เก็บเกี่ยวหมดแล้ว มียอดจำหน่ายชัดเจน ไม่มีปัญหาลักลอบนำข้าวโพดจากแหล่งอื่นมาจำหน่ายในจุดรับซื้อของสหกรณ์และเอกชน เพราะป้องกันด้วยระบบ corn service ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงระดับ พื้นที่ ป้องกันลักลอบจำหน่ายและการปลูกในพื้นที่ไม่ถูกต้องตามเอกสารสิทธิ์ และที่สำคัญเกษตรกรพอใจที่ได้ราคาดีกว่าทำนาปรัง แม้จะเกิดปัญหาหลายพื้นที่ เช่น หนอนกะทู้ข้าวโพดลายจุด ฝนทิ้งช่วง วาตภัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการยังได้รับความร่วมมือ และผลตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรที่เข้าใจและเห็นว่าควรปรับตัวและเปลี่ยนพืชให้เหมาะสม ซึ่งเจ้าหน้าที่เกษตรทุกหน่วยให้ความรู้กับเกษตรกร จนสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรได้ ถือเป็นผลงานและโมเดลบริหารจัดการโครงการระดับพื้นที่ที่สำคัญของกระทรวงเกษตรฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ