กรมประมงประกวดวาดภาพ 'ปลากัดไทย'สัตว์น้ำประจำชาติ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 00:00:54 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมประมงเชิญชวนเยาวชนไทย ที่ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด หัวข้อ "ปลากัดไทย  (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ" โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 1 - 3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 4 - 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 - 3

สำหรับกติกาส่งภาพวาดเข้าประกวดหัวข้อ "ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำ ประจำชาติ" ประกอบด้วย  1. ภาพวาดที่สมบูรณ์ ขนาด 15 x 22 นิ้ว ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ (ไม่มีกรอบต้องเป็นภาพแนวนอนเท่านั้น) พร้อมชื่อ ผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ เช่น สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ (แกรไฟต์) ฯลฯ 2.ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดมาก่อน ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น 3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมง 4.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และนำภาพที่ได้รางวัลนำไปจัดแสดงภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี 5. ประกาศผลการตัดสินการประกวด วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทาง www.fisheries.go.th  และ www.facebook.com/กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อสิ่งพิมพ์

โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภท จะได้เข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31 พร้อมเงินรางวัล  15,000 บาท / รางวัลรอง ชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 5,000 บาท / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 4,000 บาท  และรางวัลชมเชย 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าประกวด Download ใบสมัครได้ที่กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์www.fisheries.go.th  หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ กรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ (วงเล็บมุมซอง : กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-8975 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง