ชีพจรโลกธุรกิจ: เปิดตัวกองทุนTCHLINK8

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 21, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.ทิสโก้) เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้ ได้เปิดตัวกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขาย ผู้ลงทุนรายย่อย (TCHLINK8) กองทุนรวมผสมอายุโครงการ 3 ปี ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง) มีนโยบายแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งส่วนแรกลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี เงินฝาก ตราสารทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ และส่วนที่สองลงทุน ในสัญญาวอร์แรนท์อิงดัชนี HSCEI โดยเปิดเสนอขาย ครั้งแรก (IPO) แล้ววันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2562

บรรยายใต้ภาพ

สาห์รัช ชัฎสุวรรณ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ