'อสมท-กองทุนพัฒนาสื่อฯ'ดึงเยาวชนเป็นแนวร่วม 'นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน'

ข่าวบันเทิง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันส่งผลให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะข้อมูล ข่าวสารในโลกอินเตอร์เนต ที่ข้อมูลบางส่วน อาจไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่ และเกิดการ "ส่งต่อ" ข้อมูลแพร่กระจายไปสู่วงกว้างบมจ.อสมท จึงร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ "นักสืบสายชัวร์" ดึงเยาวชนเป็นแนวร่วมเพื่อรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย

เขมทัตต์ พลเดช กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท กล่าวว่า บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องเพื่อสกัดกั้นการปล่อยข้อมูล ข่าวสาร แบบผิดๆ ออกสู่สังคม ผ่านรายการ "ชัวร์ก่อนแชร์" ที่กระตุ้นให้เกิดสังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์ ยับยั้งไม่ให้เกิดความเชื่อ หรือทำตามข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อ สานต่อความสำเร็จของรายการชัวร์ก่อนแชร์ ในปีนี้จึงได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปั้นเด็กและเยาวชนเพื่อเฝ้าระวังข่าวปลอมบนโลกออนไลน์ในโครงการ "นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน" ขึ้น เพื่อสร้างพฤติกรรมการตรวจสอบข้อมูล ให้ชัวร์ก่อนแชร์แก่เยาวชนไทยเพื่อให้เยาวชนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม ซึ่งขณะนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อาทิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง, โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย, โรงเรียนวิชูทิศ, โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม ฯลฯ

ส่วน วสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญในการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อ ที่มองว่าพฤติกรรมการบริโภคสื่อโซเซียลมีเดียของคน ในสังคมมีมากขึ้น ทุกคนสามารถเป็น สื่อเองได้และส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่อาจขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างรอบด้านเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่ง กองทุนฯของเรา มีภารกิจสำคัญคือส่งเสริม ให้เกิดสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีทักษะมีความสามารถ รู้เท่าทัน และเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กล่าวสรุปได้ว่าบทบาทและภารกิจในการ ขับเคลื่อนงานของกองทุนฯ จึงให้ความสำคัญ และส่งเสริม ให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ ฉลาดในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์กับ ตัวเอง ชุมชน และสังคม

สำหรับขั้นตอนต่อไปของการดำเนินโครงการ พีรพล อนุตรโสตถิ์ หรือ โย หัวหน้าทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ เปิดเผยว่า จะมีการจัด Road Show ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2562 โดยทีมวิทยากรศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์, ทีมงานจากเพจอีจัน และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ลงพื้นที่ ฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 10 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยหลังจาก การจัด Road Show ทาง อสมท จะผลิต รายการโทรทัศน์ รายการ "นักสืบสายชัวร์"ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 16.30-17.00 น. ทาง ช่อง 14 MCOT Family รับชมพร้อมกันทั่วประเทศเดือนมิถุนายนนี้ และรายการโทรทัศน์ "ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน"ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.55-13.00 น ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 เริ่มเดือนกันยายน 2562

"หลายคนถามผมว่าทำไมนักสืบสายชัวร์ถึงต้องเริ่มจากเด็กและเยาวชน ผมขออธิบายว่าเด็ก และเยาวชนถือเป็นกุญแจสำคัญในการรู้เท่าทันเพราะเด็กมี ความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและเรียนรู้ได้ง่าย สามารถเป็น Fact Checker หรือ นักตรวจสอบข้อเท็จจริงประจำบ้านเพื่อ ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคน ในครอบครัวได้ โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็ง รู้เท่าทันข้อมูลก่อนได้รับการเผยแพร่ ช่วยปลูกฝังภูมิคุ้มกันและสร้างค่านิยมให้ ตระหนักถึงผลกระทบการแชร์ต่อข้อมูลเท็จ รวมถึงการ กลั่นแกล้งบนไซเบอร์" พีรพล เล่าถึงที่มาของโครงการฯ

น.ส.พลอยชมพู บุญมี นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบดินทร เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ใน 10 ของโรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเล่าว่า ส่วนตัว สนใจเรื่องการ ตรวจสอบการขาย สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ที่มักจะให้ข้อมูลเกินความเป็นจริง สิ่งที่อยากแนะนำเพื่อนๆ ทุกคน คือเมื่อได้ข้อมูลจาก โซเซียลมีเดีย อยากให้ทุกคนพิจารณาข้อมูลให้ถี่ถ้วน ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับว่าจริงหรือไม่ เพราะการรีบร้อนที่จะแชร์ ข้อมูลใดๆ ออกไป อาจจะก่อให้เกิด ความผิดพลาดครั้งใหญ่ได้

"โครงการนี้มีประโยชน์ทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนแชร์ ได้ทราบถึงกระบวนการผลิตสื่อที่ถูกต้อง ปลอดภัย ใสสะอาด และเรียนรู้ ถึงการเป็นสื่อมวลชนที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่อยากให้เพื่อนๆ เยาวชนช่วยกันบอกต่อ"

บรรยายใต้ภาพ

เขมทัตต์ พลเดช, พีรพล อนุตรโสตถิ์, วสันต์ ภัยหลีกลี้, และนักเรียนที่ร่วมโครงการ

เขมทัตต์ พลเดช, วสันต์ ภัยหลีกลี้

พลอยชมพู บุญมี และเพื่อนๆ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ