สืบสานศาสตร์พระราชา-พระราชินี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 00:00:43 น.
กษ.จับมือ14หน่วยงานลุยโครงการปลูกป่าฯ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า ในปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงเกษตรฯบูรณาการกับ 14 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดทำ "โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพิ่มโอกาสเกิดฝน โดยการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม สร้างผืนป่าให้เกิดความชุ่มชื้น เป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำ พื้นที่ป่าชุมชน การปลูกป่าไม้ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และไม้ยืนต้นบริเวณหัวไร่ปลายนา เพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า แหล่งอาหารและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชนต่อไป

ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติม ว่า การดำเนินงานโครงการปลูกป่าฯ ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) พิธีเปิดโครงการฯ จัดขึ้นวันที่ 23 พฤษภาคมที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ 2) กิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้น จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ภูมิภาค ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาชน และ 3) กิจกรรมการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง