ประชุม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 00:00:47 น.

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานประชุมมอบแนวทางดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการในความรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โครงการแหล่งน้ำชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ศพก. เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง