ม.เกษตรต่อยอดงานวิจัยลดบริโภคโซเดียม ไฟเขียวเอกชนผลิตสูตรผสมเกลือสมุนไพร

ข่าวทั่วไป 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย "สูตรผสมเกลือสมุนไพร" แก่น.ส.ณิชารีย์ พานิชเจริญดี บริษัท ทานสาระ จำกัด นำไปพัฒนาต่อยอด หรือสร้างผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยระยะเวลา 5 ปี จากผลงานวิจัยของน.ส.ชุษณา เมฆโหรา นักวิจัยฝ่ายโภชนการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พัฒนาคิดสูตรผสมเกลือสมุนไพร ลดโซเดียม 25% เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

น.ส.ชุษณา เมฆโหรา หัวหน้านักวิจัยกล่าวว่า ปัจจุบันการบริโภคโซเดียม เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง ไต หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง รวมทั้งก่อให้เกิด "พฤติกรรมติดเค็ม" โดยเฉพาะคนไทยบริโภคโซเดียมสูงถึงวันละ 4,350 มิลลิกรัม มากกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดถึง 2 เท่าหรือปริมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน จึงได้วิจัยศึกษา ผลิตภัณฑ์ โดยใช้คุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยร่วมกับการปรับขนาดอนุภาคของเกลือ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณโซเดียมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 25 แต่ยังคงรสชาติเค็มใกล้เคียงเกลือปรุงอาหารทั่วไป เป็นทางเลือกให้ผู้รักสุขภาพ ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ต้องจำกัดปริมาณโซเดียม เพื่อให้ประชาชนลดบริโภคโซเดียมลงให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ช่วยลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้ภาคเอกชนนำไปต่อยอดพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนี้ เพื่อผลิตจำหน่ายต่อไป

สำหรับบริษัท หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ น.ส.ชุษณา เมฆโหรา โทรศัพท์ 08-9119-7891


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ