ปลูกป่าชายเลน

ข่าวเศรษฐกิจ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญชวนเพื่อนบ้านในโครงการครอบครัวเดียวกัน รวมพลังร่วมปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดจากโครงการ "ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" ที่กรุงเทพมหานครได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่ง เพิ่มพื้นที่ สีเขียวและหยุดยั้งการกัดเซาะชายฝั่งในเขตบางขุนเทียนที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมชมศูนย์การเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกาย ศึกษาธรรมชาติเลียบชายทะเล ชมทัศนียภาพป่าชายเลนบางขุนเทียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ