ข่าวอินโฟเควสท์
07:15 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 19 มิ.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนว…
07:15 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 19 มิ.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดังนี้ (หน่ว…
07:15 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Precious Metal Futures สิ้นวันที่ 19 มิ.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดังนี้ (หน่วย…
07:15 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Stock Futures สิ้นวันที่ 19 มิ.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสั…
07:14 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 19 มิ.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จ…

กกพ.ลงประกาศรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ภาคประชาชน/เน้นผลิตเองใช้เอง

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 00:00:34 น.

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวง พลังงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน(กกพ.หรือเรกกูเลเตอร์) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เปิดรับสมัคร ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "โซลาร์ภาคประชาชน" แล้ว กำลังการผลิตติดตั้งครัวเรือนละไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ อัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 1.68 บาทต่อหน่วย ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้ารวม 10 ปี รวมทั้งสิ้น 1,000 เมกะวัตต์

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. กล่าวว่า เบื้องต้นมีประชาชนสอบถามข้อมูลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยากให้ประชาชนที่สนใจศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่จะได้รับคำนึงถึงความ คุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะดูจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของตนเองก่อนไม่ใช่เป็นการผลิตเพื่อขาย

"ยืนยันวัตถุประสงค์โครงการนี้เน้นผลิตเองใช้เอง ก็เหมือนไม่ต้องซื้อไฟฟ้าสามารถประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 3.80 บาทต่อหน่วย เหลือถึงขายไฟฟ้าในอัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 10 ปี ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 35,000 บาทต่อกิโลวัตต์ ซึ่ง 10 กิโลวัตต์ ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 400,000 แสนบาท พื้นที่ 50 ตารางวา"นายเสมอใจ กล่าว

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ กกพ. กล่าวว่า กกพ.กำหนดเป้าหมายปริมาณรับซื้อรวม 100 เมกะวัตต์ แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น กฟน. 30 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กฟภ. 70 เมกกะวัตต์ ในพื้นที่ 74 จังหวัดที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ดำเนินการของ กฟน. โดยโครงการเปิดรับประชาชนที่สนใจยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 หมดเขตลงทะเบียนภายในปีนี้ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะพิจารณาและทยอยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้า และแจ้งผ่านทางอีเมล์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง