วารสารของมธ.เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

ข่าวบันเทิง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

วารสาร LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network วารสารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มี ผศ.ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ เป็นบรรณาธิการบริหารและกอง บรรณาธิการวารสาร ที่ได้รับการตอบรับ ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยใช้เวลา ในการประเมินเข้าสู่ฐานรวมทั้งสิ้นกว่า 2 เดือน (ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม- 20 พฤษภาคม 2562) วารสารนี้ นับเป็นวารสารลำดับที่ 26 ในโครงการ TCI/TRF/SCOPUS Collaboration Project ยังคงรักษาระดับ 100% acceptance rate ในการนี้ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และทีมงาน TCI ขอบคุณทีมงาน กองบรรณาธิการ ของวารสาร และที่สำคัญมาก คือ ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม ในฐานะ local board in Language, Linguistics, Communication and Media field ที่สละเวลามาประชุมหลายครั้ง รวมทั้งร่วมให้ข้อแนะนำและให้ความกรุณาเขียน positive recommendations ให้กับวารสารระหว่างการประเมินของ Scopus และอยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จนี้ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มาเป็นพี่เลี้ยงในการเตรียมความพร้อมของข้อมูลให้กับวารสารนี้ และที่ขาดไม่ได้คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย หรือสกว. ที่สนับสนุนการดำเนินงาน ของโครงการนี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ