ส่งมอบโลหิต 10 ล้านซีซีพร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวบันเทิง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

"กลุ่มเซ็นทรัล" ส่งมอบโลหิต 10 ล้านซีซี พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร และ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมเป็นประธานในการส่งมอบโลหิต 10,000,000 ซีซี โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นาวาโทหญิงแพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ เป็นผู้ รับมอบ พร้อมเชิญชวนพนักงานและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดงานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับพนักงานที่บริจาคโลหิตตั้งแต่ 30 ครั้ง ขึ้นไป โดยมีเซเลบริตี้ใจบุญ อาทิ กร สรธัญธรณ์, ม.ล.เอวิตา ยุคล, สุทธิพงษ์ สุริยะ และ ชัญญ ธนเพ็ญชาติ ร่วมงาน ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า จากสถิติการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง ผู้บริจาคเสียสละเวลาเพียง 20 นาที สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดได้ถึง 3 ชีวิต ดังนั้น ผู้ที่สละโลหิตของตนเพื่อให้ผู้ป่วยได้ดำรงชีวิตต่อไป ได้เปรียบเสมือนการให้ชีวิตผู้อื่น นับเป็น การทำบุญกุศลให้แก่ตัวผู้บริจาคเอง และยังมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณโลหิตสำรองคงคลังที่เพียงพอเพื่อช่วยผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที จึงขอถือโอกาสนี้ ส่งมอบ โลหิต จำนวน 10 ล้านซีซี ซึ่งเราได้ระดม การรับบริจาคตลอดปีพ.ศ.2561 ที่ผ่านมา จากพนักงานกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล ให้แก่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป โดยตลอดเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ เราได้กำหนดจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่ของกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวม 22 แห่ง เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ โดย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดจุดรับ บริจาคได้ในแฟนเพจ www.facebook.com/CentralTham

ด้าน สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวเสริมว่า บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดทำโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 มีการระดมการบริจาคโลหิต แล้วรวมเป็นจำนวนมากกว่า 110 ล้าน ซีซี ตลอดระยะเวลา 72 ปี แห่งการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยโครงการ "กลุ่มเซ็นทรัลทำความดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" ได้รับความร่วมมือจากหน่วย รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมที่กลุ่มเซ็นทรัลดำเนินการต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้รับพลังของเหล่าพนักงานผู้มีจิตเสียสละมาโดยตลอด

ขณะที่ นาวาโทหญิงแพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอบคุณกลุ่มเซ็นทรัลเป็นอย่างยิ่ง เพราะการรณรงค์จัดหาโลหิตต้องอาศัยภาครัฐและเอกชนช่วยกันรณรงค์สนับสนุนจัดกิจกรรม ทั้งต้องรณรงค์ให้บริจาคเป็นประจำทุก 3 เดือน จึงจะมีโลหิตที่เพียงพอสำรองในคงคลังแก่ผู้ป่วยอย่างน้อย 3,000 ยูนิต/วัน โดยการนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดหาโลหิต คณะผู้บริหารลูกค้าและพนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตในปี ที่ผ่านมาได้ถึง 10 ล้านซีซี และ ตั้งเป้าหมายในการรับบริจาคโลหิตอีก 10 ล้านซีซี ก็จะทำให้ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย มีโลหิตสำรองถึง 50,000 ยูนิต ซึ่งจะช่วยบรรเทา สภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตและได้รวมพลังทำดีร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

สุทธิพงษ์ สุริยะ เผยว่า ครั้งนี้เป็นการบริจาคโลหิตครั้งที่ 60 ของตนซึ่งนอกจากบริจาคโลหิตแล้ว ตนเองยังได้บริจาคทั้งดวงตาและร่างกายอีกด้วย สมัยตอนเด็กอายุ 7 ขวบเกิดเหตุคุณแม่ ตกเลือด ภาพที่เราเห็นหลังจากไปถึง โรงพยาบาลคือภาพคุณแม่นอนเลือดท่วมตัว มีสายยางระโยงระยางเต็มร่างกาย ด้วยความเป็นเด็กเราตกใจร้องไห้แต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ ถ้าคุณแม่ไม่ได้เลือดจากคุณลุง ท่านคงจะไม่รอดแล้ว จากเหตุการณ์นั้นทำให้เรา ฝังใจในเรื่องของการให้มาตลอด จนครั้ง อายุ 15 ปี ได้มีศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย มาเปิดรับบริจาคที่ จ.หนองคาย เราตั้งใจไปแต่ปรากฏอายุ ไม่ถึง 17 ปีก็ยังไม่สามารถบริจาคได้ ก็รอ จนอายุครบเกณฑ์ จึงไปที่สภากาชาด จ.หนองคาย ทันที จำได้ว่าเป็นวันแห่งการให้ที่มีความสุขที่สุดในชีวิต เพราะความตั้งใจแรงกล้าที่อยากบริจาคเลือดตั้งแต่อายุ 7 ขวบ จนผ่านมา 10 ปี ก็ยังมีความมุ่งมั่นในการบริจาคเลือดเสมอ อยากเชิญชวนให้มาบริจาคโลหิตกัน เพราะเป็นความสุขของการให้ที่เราไม่ต้อง เสียอะไรเลย เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น แล้วยัง เป็นการต่อชีวิตให้กับคนอื่นด้วย เป็นความสุขใจที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ส่วนเซเลบริตี้หนุ่มใจบุญ กร สรธัญธรณ์ ได้ให้นิยามของการบริจาคโลหิตว่า คือ "การเจ็บที่แขนแต่สุขที่ใจ" ตนเชื่อว่ามีการให้ 2 อย่างที่ค่อนข้างยากและทำลำบากก็คือ การอภัยทาน และ การให้เลือดเนื้อของตัวเอง ทุกการให้เป็นสิ่งดีทั้งนั้น จากเคยให้เลือดทุก 3 เดือนครั้ง จนตอนหลังเหมือนติดสุขในการให้จึงขยับมา 1 เดือน เป็นการให้ เกล็ดเลือด พอให้ได้มาประมาณ 1 ปี ก็ขยับมาอีกเป็นให้ทุก 2 สัปดาห์ด้วยการ บริจาคแบบพลาสมา เป็นการคืนเลือดให้แก่ร่างกาย พลาสมาของเราสามารถช่วยผู้ป่วยไฟไหม้ได้ จนตอนนี้บริจาคไปแล้วรวม 44 ครั้ง อยากเชิญชวนทุกคน ให้มาบริจาคเลือดกัน ซึ่งต้องใช้การเตรียม ฟิตร่างกาย ใช้ความพยายามมากกว่า บุญกุศลอื่นๆ แต่เมื่อเราทำแล้วสำเร็จ 1 ครั้ง ความพยายามที่สัมฤทธิผลจะนำมา ซึ่งความปีติยินดี ยิ่งทำเยอะใจเราก็จะ ยิ่งเบา ยิ่งทำหลายครั้งเหมือนใจเราลอย เลยไม่ใช่แค่เบา คือมันดีจริงๆ พอเราให้เลือดให้ส่วนในร่างกายเราได้แล้ว เชื่อว่า อย่างอื่นเราจะให้ได้หมด ถ้าเราไม่ให้อะไร ใครเลยก็จะหนัก เวลาหนักก็จะถ่วงลงล่าง แต่เวลาที่ให้ตัวตนเราจะเบาจะลอยสูงขึ้น อยากให้ทุกคนมีจิตที่ลอยสูงขึ้น เพราะมี ความสุขอย่างแท้จริง

บรรยายใต้ภาพ

สุพัตรา จิราธิวัฒน์, นาวาโทหญิงแพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์, พิชัย จิราธิวัฒน์

ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สุทธิพงษ์ สุริยะ

กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์

กร สรธัญธรณ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ