ตรวจนมรร.

ข่าวทั่วไป 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบ ผอ.โรงเรียนท่าเสากระโดง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตรวจติดตามเรื่องนมโรงเรียนระบบใหม่ พบว่าโรงเรียนได้รับนมครบถ้วน เก็บรักษาควบคุมอุณหภูมิในถังเก็บนมก่อนให้นักเรียนดื่ม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ่มตรวจนมโรงเรียนร้อยละ 30 ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมด ทุกภาคการศึกษา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ