ตรวจนมรร.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 00:00:33 น.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบ ผอ.โรงเรียนท่าเสากระโดง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตรวจติดตามเรื่องนมโรงเรียนระบบใหม่ พบว่าโรงเรียนได้รับนมครบถ้วน เก็บรักษาควบคุมอุณหภูมิในถังเก็บนมก่อนให้นักเรียนดื่ม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ่มตรวจนมโรงเรียนร้อยละ 30 ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมด ทุกภาคการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง